Československá (doplňovací) dálková škola v exilu

spoluzaložil a vedl dr. Josef Kratochvil (pseud. J. K. Baby - 1. 1. 1915 Pozořice – 26. 5. 2001 Kemnath, Bavorsko) ze Stuttgartu. Činný člověk, byl mj. také profesorem a děkanem Ukrajinské svobodné univerzity v Mnichově, v roce 1985 se po smrti Velena Fanderlika stal světovým náčelníkem exilových skautů, od téhož roku senátor. V Německu organizoval letní skautské tábory pro děti exulantů z celého světa.

Dálková škola v exilu vydávala například Oběžníky.

 

Oběžník

č. 50 - Přemysl Pitter - Vzájemná pomoc /Mravní a náboženská výchova/ - Též jako příloha časopisu "Skaut-exulant" - pdf-ocr

č. 88/I - Přemysl Pitter - Kostničtí mučedníci - pdf-ocr