Cvrček

A.
1. Cvrček
3. anonym;
4. [Strakonice];
5. Články jsou uvedeny bez vědomí autorů. Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (2); Články jsou uvedeny bez vědomí autorů i ostatních časopisů! Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (3);
6. A5; (1, 2); A4 (3);
7. 69-78; bez paginace (1);
8. průklep; ručně vázáno v polokartónu;
9. ilustrace;
11. Zdarma! (2); Výtisky jsou zdarma (3);
12. 1-2x ročně;
13. nejméně 3;
14. 1/?[86]; 2/[87]; 3/[87]; 1989x
 
B.
1. Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah (2, 3).
3. Většinou plná jména, pseudonymy, anonymy; a) E. Bondy, V. Havel, B. Hrabal, V. Hrabě, J. Hutka, T.G.Masaryk, J. Patočka, B. Reynek, L. Vydra;
b) C. Castaneda, E. Fromm, R. Higgins, Jan Pavel II., L. Reed, L. Ross, C. Sagana, K. Vonnegut.
4.a) Eseje, fejetony, próza, poezie, rozhovory, ukázky z knih, praktické rady.
b) Česká a cizojazyčná beletrie: zastoupené směry: underground (E.Bondy), katolicky orientovaní básníci (B.Reynek aj.); česká filozofie (meziválečné období), ekologie (hrozící katastrofy, léčivé byliny); alternativní hnutí (hippies); hudba (portréty L.Reeda a Siouxie); psychoanalýza (E.Fromm); potlačované nebo trpící skupiny lidí (indiánské kmeny, práce Matky Terezy).
c) Většinou převzato z jiných samizdatových časopisů (Vokno, Revolver Revue, Jazzstop, Jen pro blázny), oficiálního tisku (Vesmír), ev. překlady (z převážně anglických publikací); několik původních příspěvků.
 
C.
3. M.,"Proč vlastně Cvrček?", Cvrček 3/[87].
Zdroj: Posset 1993 viz
 

1987

 
2 - obsah ocr-opr
3 - obsah ocr-opr