Acta incognitorum eruditorum

 
 
A.
1.
Acta incognitorum (vždy 1-10); Acta (incognitorum) aestiva (11);
2. Rukopisy Společnosti neznámých učenců (SIE - Societas incognitorum eruditorum);
3. dr. Jiří Cieslar, Majka Černá, Eva Frídová, Jan Hozák, Leo Křížek, Stella Pavlovská, dr. Petr Pavlovský (nepravidelně, i dva dohromady, ne vždy uvedeno);
4. [Praha];
5. Pouze pro vnitřní potřebu! Jakékoli šíření, opisování či rozmnožování není dovoleno!;
6. A4;
7. [29]-[264] (průběžná paginace celého ročníku);
8. průklep (část. xerox); sešito; vázáno (po ročnících) v tvrdém kartónu;
9. ilustrace;
12. 1x měsíčně (většinou kromě července, srpna);
13. pravděpodobně 111;
14. 1976/I: 1/05-76; 2/06-76; 
1976-77/II: 1/09-76; 2/10-76; 3/11-76; 4/12-76; 5/01-77; 6/02-77; 7/03-77; 8/04-77; 9/05-77; 10/06-77; 11/07-77; 
1977-78/III: 1/09-77; 2/10-77; 3/11-77; 4/12-77; 5/01-78; 6/02-78; 7/03-78; 8/04-78; 9/05-78; 10/06-78; 
1978-79/IV: 1/09-78; 2/10-78; 3/11-78; 4/12-78; 5/01-79; 6/02-79; 7/03-79; 8/04-79; 9/05-79; 10/06-79; 
1979-80/V: 1/09-79; 2/10-79; 3/11-79; 4/12-79; 5/01-80; 6/02-80; 7/03-80; 8/04-80; 9/05-80; 10/06-80; [11]/08-80; 
1980-81/VI: 1/09-80; 2/10-80; 3/11-80; 4/12-80; 5/01-81; 6/02-81; 7/03-81; 8/04-81; 9/05-81; 10/06-81; 
1981-82/VII: 1/09-81; 2/10-81; 3/11-81; 4/12-81; 5/01-82; 6/02-82; 7/03-82; 8/04-82; 9/05-82; 10/06-82; 11/08-82; 
1982-83/VIII: 1/09-82; 2/10-82; 3/11-82; 4/12-82; 5/01-83; 6/02-83; 7/03-83; 8/04-83; 9/05-83; 10/06-83; [11]/[08-83]; 
1983-84/IX: 1/09-83; 2/10-83; 3/11-83; 4/12-83; 5/01-84; *6/02-84; *7/03-84; *8/04-84; *9/05-84; *10/06-84; 
1984-85/X: 1/09-84; 2/10-84; 3/11-84; 4/12-84; 5/01-85; 6/02-85; 7/03-85; 8/04-85; 9/05-85; 10/06-85; 
1985-86/XI: 1/09-85; 2/10-85; 3/11-85; 4/12-85; 5/01-86; 6/02-86; 7/03-86; 8/04-86; 9/05-86; 10/06-86; 
1986-87/XII: 1/09-86; 2/10-11-86; 3/12-86 - 02-87; *4/03-04-87; *5/05-06-87; 1989x
 
B.
1.
Časopis pro kulturu, vzdělání a historii.
2. Obsah; rubriky volně kombinované: Úvodník; Referáty (resumé přednášek); Literární tvorba; Překlady; Recenze; Diskuse a polemiky; Glosy a úvahy; Zprávy o činnosti: Dokumenty
3.
Většinou plná jména (referáty), šifry (glosy);
a) I. Cieslar, E. Frídová, J. Hozák, L. Křížek, A. Kuhnová, S. Pavlovská, P. Pavlovský, V. Séman, M.Štěpán.
4. a) Referáty, statě, studie, eseje, komentáře, recenze, kritiky, glosy, dokumenty, diskusní příspěvky, polemiky, próza, poezie.
b) Pojednání ke všem myslitelným tématům humanistických (historie, literatura, výtvarné umění, jazykověda, hudba, divadlo), ale i přírodovědných (matematika, fyzika) oborů; recenze oficiálně vycházejících knih a časopisů (beletrie, výtvarné umění, divadlo, hudba) i hudebních a divadelních představení (včetně polemik a diskusí o příslušných tématech); zprávy a informace o aktivitě společnosti; próza a poezie jejích členů; vlastní překlady esejů, prózy a poezie.
c) Výhradně původní příspěvky (i překlady).
 
C.
3.
Petr Pavlovský, "Společnost je založena", Acta incognitorum 1/76.
 
D.   Rozhovor se členem redakce (16.6.89)
1. Praha.
2. 8-10, nikdy více.
3. Průklep.
4. Acta incognitorum (lat. protokol, kronika, list neznámého), Acta (incognitorum) aestivu (lat. letní protokol), podle Societas incognitorum eruditorum; na Acta incognitorum navazuje titul Acta (časopis Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, Scheinfeld/SRN).
5. Roku 1746 byla v Olomouci založena první učenecká společnost Societas incognitorum eruditorum; členové: řeholníci, učenci a měšťané; sloužila osvícenství; vydávala časopis Monatliche Auszüge (Měsíční výpisy). - 8.5.76 podnikla skupina přátel výlet do Olomouce. Tam založila (inspirována starou společností učenců) Societas incognitorum eruditorum in terris austriucis secunda; asi 15 členů; vydávala časopis Acta incognitorum; členově většinou humanisticky vzdělaní. Spojovala je: skepse vůči režimu, nedůvěra k liberální demokracii (odpovídající osvícenskému absolutismu), křesťanská orientace (katolíci a protestanti); neutralita a sklon k pozitivismu. Cíl společnosti: šířit vědění a vzdělání. - Společnost pořádala výlety, podniky a pravidelná setkání, tzv. salony: s přednáškami, aktivní účastí a hosty. - Acta incognitorum vycházely jednou měsíčně (kromě července, srpna); na prvním salonu v měsíci se musely odevzdávat příspěvky (psané podle přesných směrnic); redaktor (členové společnosti se střídali) provedl korektury, paginaci, opatřil číslo obsahem, titulním listem, tiráži a obalem (deskami); na dalším salonu se rozdaly výtisky a do příště se musely přečíst; následovalo společné hodnocení a číslo se odložilo do archivu; na konci sezóny se všechna čísla svázala; každý člen společnosti musel připravit pro každé číslo nejméně dvoustránkový rukopis a za rok přednést minimálně jeden referát; v létě vyšel čtyřikrát sborník. Roku 1987 časopis zastavil činnost, protože se poměry změnily (někteří našli cestu do oficiálního tisku, někteří neměli tak jako tak nikdy velkou chuť do psaní).
7. Výhradně původní příspěvky a pouze od členů společnosti. 
zdroj: Posset 1993 viz
 
Zatím jsou k dispozici pouze obsahy.
 
ročník 1 - 1976

ročník 2 - 1976-77

 • 01 září 1976 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1976 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1976 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1976 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1977 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1977 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1977 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1977 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1977 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1977 - obsah pdf-ocr
 • 11 červenec 1977 - obsah pdf-ocr

ročník 3 - 1977-78

ročník 4 - 1978-79

ročník 5 - 1979-80

 • 01 září 1979 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1979 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1979 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1979 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1980 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1980 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1980 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1980 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1980 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1980 - obsah pdf-ocr
 • 11 srpen 1980 - obsah pdf-ocr

ročník 6 - 1980-81

 • 01 září 1980 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1980 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1980 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1980 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1981 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1981 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1981 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1981 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1981 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1981 - obsah pdf-ocr

ročník 7 - 1981-82

 • 01 září 1981 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1981 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1981 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1981 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1982 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1982 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1982 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1982 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1982 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1982 - obsah pdf-ocr
 • 11 srpen 1982 - obsah pdf-ocr

ročník 8 - 1982-83

 • 01 září 1982 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1982 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1982 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1982 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1983 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1983 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1983 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1983 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1983 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1983 - obsah pdf-ocr
 • 11 srpen 1983 - obsah pdf-ocr

ročník 9 - 1983-84

 • 01 září 1983 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1983 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1983 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1983 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1984 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1984 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1984 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1984 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1984 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1984 - obsah pdf-ocr

ročník 10 - 1984-85

 • 01 září 1984 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1984 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1984 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1984 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1985 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1985 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1985 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1985 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1985 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1985 - obsah pdf-ocr

ročník 11 - 1985-86

 • 01 září 1985 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen 1985 - obsah pdf-ocr
 • 03 listopad 1985 - obsah pdf-ocr
 • 04 prosinec 1985 - obsah pdf-ocr
 • 05 leden 1986 - obsah pdf-ocr
 • 06 únor 1986 - obsah pdf-ocr
 • 07 březen 1986 - obsah pdf-ocr
 • 08 duben 1986 - obsah pdf-ocr
 • 09 květen 1986 - obsah pdf-ocr
 • 10 červen 1986 - obsah pdf-ocr

ročník 12 - 1986-87

 • 01 září 1986 - obsah pdf-ocr
 • 02 říjen - listopad 1986 - obsah pdf-ocr
 • 03 prosinec 1986 - únor 1987 - obsah pdf-ocr
 • 04 březen - duben 1987 - obsah pdf-ocr
 • 05 květen - červen 1987 - obsah pdf-ocr