Acta incognitorum eruditorum

 
 
A.
1.
Acta incognitorum (vždy 1-10); Acta (incognitorum) aestiva (11);
2. Rukopisy Společnosti neznámých učenců (SIE - Societas incognitorum eruditorum);
3. dr. Jiří Cieslar, Majka Černá, Eva Frídová, Jan Hozák, Leo Křížek, Stella Pavlovská, dr. Petr Pavlovský (nepravidelně, i dva dohromady, ne vždy uvedeno);
4. [Praha];
5. Pouze pro vnitřní potřebu! Jakékoli šíření, opisování či rozmnožování není dovoleno!;
6. A4;
7. [29]-[264] (průběžná paginace celého ročníku);
8. průklep (část. xerox); sešito; vázáno (po ročnících) v tvrdém kartónu;
9. ilustrace;
12. 1x měsíčně (většinou kromě července, srpna);
13. pravděpodobně 111;
14. 1976/I: 1/05-76; 2/06-76; 
1976-77/II: 1/09-76; 2/10-76; 3/11-76; 4/12-76; 5/01-77; 6/02-77; 7/03-77; 8/04-77; 9/05-77; 10/06-77; 11/07-77; 
1977-78/III: 1/09-77; 2/10-77; 3/11-77; 4/12-77; 5/01-78; 6/02-78; 7/03-78; 8/04-78; 9/05-78; 10/06-78; 
1978-79/IV: 1/09-78; 2/10-78; 3/11-78; 4/12-78; 5/01-79; 6/02-79; 7/03-79; 8/04-79; 9/05-79; 10/06-79; 
1979-80/V: 1/09-79; 2/10-79; 3/11-79; 4/12-79; 5/01-80; 6/02-80; 7/03-80; 8/04-80; 9/05-80; 10/06-80; [11]/08-80; 
1980-81/VI: 1/09-80; 2/10-80; 3/11-80; 4/12-80; 5/01-81; 6/02-81; 7/03-81; 8/04-81; 9/05-81; 10/06-81; 
1981-82/VII: 1/09-81; 2/10-81; 3/11-81; 4/12-81; 5/01-82; 6/02-82; 7/03-82; 8/04-82; 9/05-82; 10/06-82; 11/08-82; 
1982-83/VIII: 1/09-82; 2/10-82; 3/11-82; 4/12-82; 5/01-83; 6/02-83; 7/03-83; 8/04-83; 9/05-83; 10/06-83; [11]/[08-83]; 
1983-84/IX: 1/09-83; 2/10-83; 3/11-83; 4/12-83; 5/01-84; *6/02-84; *7/03-84; *8/04-84; *9/05-84; *10/06-84; 
1984-85/X: 1/09-84; 2/10-84; 3/11-84; 4/12-84; 5/01-85; 6/02-85; 7/03-85; 8/04-85; 9/05-85; 10/06-85; 
1985-86/XI: 1/09-85; 2/10-85; 3/11-85; 4/12-85; 5/01-86; 6/02-86; 7/03-86; 8/04-86; 9/05-86; 10/06-86; 
1986-87/XII: 1/09-86; 2/10-11-86; 3/12-86 - 02-87; *4/03-04-87; *5/05-06-87; 1989x
 
B.
1.
Časopis pro kulturu, vzdělání a historii.
2. Obsah; rubriky volně kombinované: Úvodník; Referáty (resumé přednášek); Literární tvorba; Překlady; Recenze; Diskuse a polemiky; Glosy a úvahy; Zprávy o činnosti: Dokumenty
3.
Většinou plná jména (referáty), šifry (glosy);
a) I. Cieslar, E. Frídová, J. Hozák, L. Křížek, A. Kuhnová, S. Pavlovská, P. Pavlovský, V. Séman, M.Štěpán.
4. a) Referáty, statě, studie, eseje, komentáře, recenze, kritiky, glosy, dokumenty, diskusní příspěvky, polemiky, próza, poezie.
b) Pojednání ke všem myslitelným tématům humanistických (historie, literatura, výtvarné umění, jazykověda, hudba, divadlo), ale i přírodovědných (matematika, fyzika) oborů; recenze oficiálně vycházejících knih a časopisů (beletrie, výtvarné umění, divadlo, hudba) i hudebních a divadelních představení (včetně polemik a diskusí o příslušných tématech); zprávy a informace o aktivitě společnosti; próza a poezie jejích členů; vlastní překlady esejů, prózy a poezie.
c) Výhradně původní příspěvky (i překlady).
 
C.
3.
Petr Pavlovský, "Společnost je založena", Acta incognitorum 1/76.
 
D.   Rozhovor se členem redakce (16.6.89)
1. Praha.
2. 8-10, nikdy více.
3. Průklep.
4. Acta incognitorum (lat. protokol, kronika, list neznámého), Acta (incognitorum) aestivu (lat. letní protokol), podle Societas incognitorum eruditorum; na Acta incognitorum navazuje titul Acta (časopis Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, Scheinfeld/SRN).
5. Roku 1746 byla v Olomouci založena první učenecká společnost Societas incognitorum eruditorum; členové: řeholníci, učenci a měšťané; sloužila osvícenství; vydávala časopis Monatliche Auszüge (Měsíční výpisy). - 8.5.76 podnikla skupina přátel výlet do Olomouce. Tam založila (inspirována starou společností učenců) Societas incognitorum eruditorum in terris austriucis secunda; asi 15 členů; vydávala časopis Acta incognitorum; členově většinou humanisticky vzdělaní. Spojovala je: skepse vůči režimu, nedůvěra k liberální demokracii (odpovídající osvícenskému absolutismu), křesťanská orientace (katolíci a protestanti); neutralita a sklon k pozitivismu. Cíl společnosti: šířit vědění a vzdělání. - Společnost pořádala výlety, podniky a pravidelná setkání, tzv. salony: s přednáškami, aktivní účastí a hosty. - Acta incognitorum vycházely jednou měsíčně (kromě července, srpna); na prvním salonu v měsíci se musely odevzdávat příspěvky (psané podle přesných směrnic); redaktor (členové společnosti se střídali) provedl korektury, paginaci, opatřil číslo obsahem, titulním listem, tiráži a obalem (deskami); na dalším salonu se rozdaly výtisky a do příště se musely přečíst; následovalo společné hodnocení a číslo se odložilo do archivu; na konci sezóny se všechna čísla svázala; každý člen společnosti musel připravit pro každé číslo nejméně dvoustránkový rukopis a za rok přednést minimálně jeden referát; v létě vyšel čtyřikrát sborník. Roku 1987 časopis zastavil činnost, protože se poměry změnily (někteří našli cestu do oficiálního tisku, někteří neměli tak jako tak nikdy velkou chuť do psaní).
7. Výhradně původní příspěvky a pouze od členů společnosti. 
zdroj: Posset 1993 viz
 
V Acta Incognitorum vycházely v letech 1976 až 1988 texty filmového kritika Jiřího Cieslara, které. Toto periodikum vydávalo neformální uskupení Societas incognitorum eruditorum (SIE), jehož byl Cieslar řádným členem. SIE navazovala na osvícenskou skupinu se stejným názvem. Obě společnosti spojovalo to, že se nemohly zapojit do tehdejších společenských struktur, a tak hledaly ze své situace východisko v podobě více či méně organizovaného setkávání a vydávání časopisu. Společným rysem Cieslarových kritik je něco, pro co by se dal použít Cieslarův termín dietlovsko-kozákovská kultura. Cieslar na filmech kritizuje únikovost a přílišnou konvenčnost. K hodnocení Cieslar využívá normativní etiky, etiky autonomie a etiky odpovědnosti. Často se uchyluje k autorskému čtení filmů a využívání psychologického a zvláště pak biografického hlediska. V případě, že texty vyšly nejen v AI, ale i v oficiálním tisku, podrobuji tyto dvě verze srovnání.
z Anotace níže uvedené BP

Bakalářská práce  Dominiky Potůčkové: Cieslarova kritika dietlovsko-kozákovské kultury - Jiří Cieslar a jeho kritiky domácí filmové tvorby v podzemním periodiku Acta incognitorum, Masarykova univerzita, Praha 2013 - plný text pdf-txt

Zatím jsou k dispozici pouze obsahy.

 
ročník 1 - 1976

ročník 2 - 1976-77

ročník 3 - 1977-78

ročník 4 - 1978-79

ročník 5 - 1979-80

ročník 6 - 1980-81

ročník 7 - 1981-82

 • obsah VII. ročníku - ocr-opr

ročník 8 - 1982-83

ročník 9 - 1983-84

ročník 10 - 1984-85

 • 01 září 1984 - obsah ocr-opr
 • 02 říjen 1984 - obsah ocr-opr
 • 03 listopad 1984 - obsah ocr-opr
 • 04 prosinec 1984 - obsah ocr-opr
 • 05 leden 1985 - obsah ocr-opr
 • 06 únor 1985 - obsah ocr-opr
 • 07 březen 1985 - obsah ocr-opr
 • 08 duben 1985 - obsah ocr-opr
 • 09 květen 1985 - obsah ocr-opr
 • 10 červen 1985 - obsah ocr-opr

ročník 11 - 1985-86

 • 01 září 1985 - obsah ocr-opr
 • 02 říjen 1985 - obsah ocr-opr
 • 03 listopad 1985 - obsah ocr-opr
 • 04 prosinec 1985 - obsah ocr-opr
 • 05 leden 1986 - obsah ocr-opr
 • 06 únor 1986 - obsah ocr-opr
 • 07 březen 1986 - obsah ocr-opr
 • 08 duben 1986 - obsah ocr-opr
 • 09 květen 1986 - obsah ocr-opr
 • 10 červen 1986 - obsah ocr-opr

ročník 12 - 1986-87

 • 01 září 1986 - obsah ocr-opr
 • 02 říjen - listopad 1986 - obsah ocr-opr
 • 03 prosinec 1986 - únor 1987 - obsah ocr-opr
 • 04 březen - duben 1987 - obsah ocr-opr
 • 05 květen - červen 1987 - obsah ocr-opr

ročník 13 - 1987-88

 • 01 1987 - obsah ocr-opr
 • 02 1987 - obsah ocr-opr
 • 03 1988 - obsah ocr-opr
 • 04 1988 - obsah ocr-opr
 • 05 1988 - obsah ocr-opr

ročník 14 - 1988-

 • 01 1988 - obsah ocr-opr
 • 02 1988 - obsah ocr-opr