Hlas

*     Praha     *     1990     *     nepravidelně     *

 

Navazoval na Bulletin KDS. Vydávala Křesťansko demokratická strana pod redakcí Jana Cigánka. V prvních číslech byli členy redakce ještě Ladislav Bouček, Pavel Cikler a Michaela Freiová. Fotografie Ondřej Němec.

 

 

 

1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr