Věstník Čs. národní rady americké

do 36/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ PRO INFORMACI OBLASTNÍCH VÝBORŮ

od 37/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ

 

od 1993 podnázev: Informační Orgán Československé národní rady americké

(Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America)

 

*     Chicago     *     1950(?) -      *     měsíčně, nepravidelně     *

 

Organizační a informační politický měsíčník Československé národní rady americké redigovala zpočátku zřejmě Emilie Welzlová-Růžičková, ještě v 50. letech redakci převzala a až do své smrti v srpnu 1989 redigovala Vlasta Vrázová. od roku 1989 rediguje Olga Kovářová. - Časopis zpočátku přinášel pouze krajanské a spolkové zpravodajství, postupně se zvětšuje rozsah listu a přibývají politické komentáře, historické studie, úvahy, zpravodajství a komentáře k situaci v Československu apod. V roce 1956 doložena příloha Bulletin of the Czechoslovak National Council of Amerika, později býval k některým číslům přiřazen samostatný anglickojazyčný The American Bulletin (pod tímto názvem vychází zřejmě od února 1957). Příspěvky v češtině i slovenštině. Rozmnožený strojopis, od 1958 tiskem. Číslování průběžné. Číslo 35/1956 vyšlo v nákladu 2065 výtisků. List byl koncipován jako měsíčník a tuto periodicitu přibližně dodržoval, v č. 433/93 j e uvedeno, že prozatímně bude vycházet jako dvouměsíčnik. Jeřábek 1978 uvádí, že list vznikl v roce 1951, podle Dubna 1976 vyšlo v lednu 1951 již číslo 8, jiné údaje o dataci v Dubnových soupisech jsou bohužel prokazatelně mylné. Bez dalších informací. List dosud vychází.

Věstník Československé národní rady americké: Orgán Československé národní rady americké / Vlasta Vrázová, O. Kovářová. - Chicago: Československá národní rada americká. - 26-28 × 20,5-22 cm, 3-25 s. - Do č. 36/56 název Věstník. - Asi od poloviny r. 1969 sídlem redakce Cicero, Illinois. - Anglický podnázev Organ ofthc Czechoslovak National Council of America. - Asi od r. 1993 změna podnázvu na Informační Orgán Československé národní rady americké (Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America), Č. 36-38/56 obsahují samostatně číslovanou přílohu Bulletin of the Czechoslovak National Council of America. - Titul je tematicky i personálně spjat s časopisem The American Bulletin.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

 

1960

74 - pdf-ocr
76 - pdf-ocr
82 - pdf-ocr

 

1961

88 - pdf-ocr
94 - pdf-ocr

 

1964

118 - pdf-ocr

 

1965

132 - pdf-ocr

 

 

1990

400 - pdf-ocr
401 - pdf-ocr
402 - pdf-ocr
403 - pdf-ocr
404 - pdf-ocr
405 - pdf-ocr
406 - pdf-ocr
407 - pdf-ocr
408 - pdf-ocr
409 - pdf-ocr
410 - pdf-ocr

 

1991

411 - pdf-ocr
412 - pdf-ocr
413 - pdf-ocr
414 - pdf-ocr
415 - pdf-ocr
416 - pdf-ocr
417 - pdf-ocr
418 - pdf-ocr
419 - pdf-ocr
420 - pdf-ocr

 

1992

422 - pdf-ocr
423 - pdf-ocr
424 - pdf-ocr
430 - pdf-ocr
431 - pdf-ocr
 
 

1993

432 (1-2) - pdf-ocr
433 (3-4) - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
 
 

1994

3 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1995

1-2 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1996

3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1997

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1998

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1999

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr

 

2000

5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr