Věstník Čs. národní rady americké

do 36/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ PRO INFORMACI OBLASTNÍCH VÝBORŮ

od 37/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ

 

od 1993 podnázev: Informační Orgán Československé národní rady americké

(Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America)

 

*     Chicago     *     1950(?) -      *     měsíčně, nepravidelně     *

 

Organizační a informační politický měsíčník Československé národní rady americké redigovala zpočátku zřejmě Emilie Welzlová-Růžičková, ještě v 50. letech redakci převzala a až do své smrti v srpnu 1989 redigovala Vlasta Vrázová. od roku 1989 rediguje Olga Kovářová. - Časopis zpočátku přinášel pouze krajanské a spolkové zpravodajství, postupně se zvětšuje rozsah listu a přibývají politické komentáře, historické studie, úvahy, zpravodajství a komentáře k situaci v Československu apod. V roce 1956 doložena příloha Bulletin of the Czechoslovak National Council of Amerika, později býval k některým číslům přiřazen samostatný anglickojazyčný The American Bulletin (pod tímto názvem vychází zřejmě od února 1957). Příspěvky v češtině i slovenštině. Rozmnožený strojopis, od 1958 tiskem. Číslování průběžné. Číslo 35/1956 vyšlo v nákladu 2065 výtisků. List byl koncipován jako měsíčník a tuto periodicitu přibližně dodržoval, v č. 433/93 j e uvedeno, že prozatímně bude vycházet jako dvouměsíčnik. Jeřábek 1978 uvádí, že list vznikl v roce 1951, podle Dubna 1976 vyšlo v lednu 1951 již číslo 8, jiné údaje o dataci v Dubnových soupisech jsou bohužel prokazatelně mylné. Bez dalších informací. List dosud vychází.

Věstník Československé národní rady americké: Orgán Československé národní rady americké / Vlasta Vrázová, O. Kovářová. - Chicago: Československá národní rada americká. - 26-28 × 20,5-22 cm, 3-25 s. - Do č. 36/56 název Věstník. - Asi od poloviny r. 1969 sídlem redakce Cicero, Illinois. - Anglický podnázev Organ of the Czechoslovak National Council of America. - Asi od r. 1993 změna podnázvu na Informační Orgán Československé národní rady americké (Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America), Č. 36-38/56 obsahují samostatně číslovanou přílohu Bulletin of the Czechoslovak National Council of America. - Titul je tematicky i personálně spjat s časopisem The American Bulletin.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

 

1955

31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
 

1956

36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
 

1957

40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
43-44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr
47 - pdf-ocr
48 - pdf-ocr
 

1958

3 - 50 - pdf-ocr
5 - 52 - pdf-ocr
6 - 53 - pdf-ocr
7-8 - 54-55 - pdf-ocr
9 - 56 - pdf-ocr
10 - 57 - pdf-ocr
11-12 - 58-59 - pdf-ocr
 

1959

1 - 60 - pdf-ocr
2 - 61 - pdf-ocr
3 - 62 - pdf-ocr
4 - 63 - pdf-ocr
5 - 64 - pdf-ocr
6-7 - 65-66 - pdf-ocr
8 - 67 - pdf-ocr
9 - 68 - pdf-ocr
10 - 69 - pdf-ocr
11 - 70 - pdf-ocr
12 - 71 - pdf-ocr

 

1960

1-2 - 72-73 - pdf-ocr
3 - 74 - pdf-ocr
4 - 75 - pdf-ocr
5 - 76 - pdf-ocr
6 - 77 - pdf-ocr
7 - 78 - pdf-ocr
8 - 79 - pdf-ocr
9 - 80 - pdf-ocr
10 - 81 - pdf-ocr
11 - 82 - pdf-ocr
12 - 83 - pdf-ocr

 

1961

1 - 84 - pdf-ocr
2 - 85 - pdf-ocr
3 - 86 - pdf-ocr
4 - 87 - pdf-ocr
5 - 88 - pdf-ocr
6 - 89 - pdf-ocr
11 - 94 - pdf-ocr

 

1962

2 - 97 - pdf-ocr  chybí s. 5-6
5 - 100 - pdf-ocr
10 - 104 - pdf-ocr

 

1963

9 - 114 - pdf-ocr
 

1964

1 - 118 - pdf-ocr
2 - 119 - pdf-ocr
3 - 120 - pdf-ocr
7-8 - 124 - pdf-ocr

 

1965

4 - 132 - pdf-ocr

 

1968

7-8 - 168 - pdf-ocr

 

1969

10 - 181 - pdf-ocr  chybí s. 5-10

 

1977

1 - 261 - pdf-ocr
2 - 262 - pdf-ocr
3 - 263 - pdf-ocr
4 - 264 - pdf-ocr
5 - 265 - pdf-ocr
6 - 266 - pdf-ocr
7-8 - 267 - pdf-ocr
9 - 268 - pdf-ocr
10 - 269 - pdf-ocr
11 - 270 - pdf-ocr
12 - 271 - pdf-ocr
 

1978

1 - 272 - pdf-ocr
2 - 273 - pdf-ocr
3 - 274 - pdf-ocr
4 - 275 - pdf-ocr
5 - 276 - pdf-ocr
6 - 277 - pdf-ocr
7-8 - 278 - pdf-ocr
9 - 279 - pdf-ocr
10 - 280 - pdf-ocr
11 - 281 - pdf-ocr
12 - 282 - pdf-ocr

 

1979

1 - 283 - pdf-ocr
2 - 284 - pdf-ocr
3 - 285 - pdf-ocr
4 - 286 - pdf-ocr
5 - 287 - pdf-ocr
6 - 288 - pdf-ocr
7-8 - 289 - pdf-ocr
9 - 290 - pdf-ocr
10 - 291 - pdf-ocr
11 - 292 - pdf-ocr
12 - 293 - pdf-ocr
 

1980

1 - 294 - pdf-ocr
2 - 295 - pdf-ocr
3 - 296 - pdf-ocr
4 - 297 - pdf-ocr
5 - 298 - pdf-ocr 
6 - 299 - pdf-ocr
7-8 - 300 - pdf-ocr
9 - 301 - pdf-ocr
10 - 302 - pdf-ocr
11 - 303 - pdf-ocr
12 - 304 - pdf-ocr
 

1981

1 - 305 - pdf-ocr
2 - 306 - pdf-ocr
3 - 307 - pdf-ocr
4 - 308 - pdf-ocr
5 - 309 - pdf-ocr
6 - 310 - pdf-ocr
7-8 - 311 - pdf-ocr
9 - 312 - pdf-ocr
10 - 313 - pdf-ocr
11 - 314 - pdf-ocr
12 - 315 - pdf-ocr

 

1982

1 - 316 - pdf-ocr
2 - 317 - pdf-ocr
3 - 318 - pdf-ocr
4 - 319 - pdf-ocr
5 - 320 - pdf-ocr
6 - 321 - pdf-ocr
7-8 - 322 - pdf-ocr
9 - 323 - pdf-ocr
10 - 324 - pdf-ocr
11 - 325 - pdf-ocr
12 - 326 - pdf-ocr

 

1983

1 - 327 - pdf-ocr
2 - 328 - pdf-ocr
3 - 329 - pdf-ocr
4 - 330 - pdf-ocr
5 - 331 - pdf-ocr
6 - 332 - pdf-ocr
7-8 - 333 - pdf-ocr
9 - 334 - pdf-ocr
10 - 335 - pdf-ocr
11 - 336 - pdf-ocr
12 - 337 - pdf-ocr
 

1984

1 - 338 - pdf-ocr
2-3 - 339 - pdf-ocr
4 - 340 - pdf-ocr
5 - 341 - pdf-ocr
6 - 342 - pdf-ocr
7-8 - 343 - pdf-ocr
9 - 344 - pdf-ocr
10 - 345 - pdf-ocr
11 - 346 - pdf-ocr
12 - 347 - pdf-ocr
 

1985

1 - 348 - pdf-ocr
2-3 - 349 - pdf-ocr
4 - 350 - pdf-ocr
5 - 351 - pdf-ocr
6 - 352 - pdf-ocr
7-8 - 353 - pdf-ocr
9 - 354 - pdf-ocr
10 - 355 - pdf-ocr
11-12 - 356 - pdf-ocr
 

1986

1 - 357 - pdf-ocr
2 - 358 - pdf-ocr
3 - 359 - pdf-ocr
4 - 360 - pdf-ocr
5 - 361 - pdf-ocr
6 - 362 - pdf-ocr
7-8 - 363 - pdf-ocr
9 - 364 - pdf-ocr
10 - 365 - pdf-ocr
11 - 366 - pdf-ocr
12 - 367 - pdf-ocr
 

1987

1 - 368 - pdf-ocr
2 - 369 - pdf-ocr
3 - 370 - pdf-ocr
4 - 371 - pdf-ocr
5 - 372 - pdf-ocr
6 - 373 - pdf-ocr
7-8 - 374 - pdf-ocr
9 - 375 - pdf-ocr
10 - 376 - pdf-ocr
11 - 377 - pdf-ocr
12 - 378 - pdf-ocr

 

1988

1 - 379 - pdf-ocr
2 - 380 - pdf-ocr
3 - 381 - pdf-ocr
4 - 382 - pdf-ocr
5 - 383 - pdf-ocr
6 - 384 - pdf-ocr
7-8 - 385 - pdf-ocr
9 - 386 - pdf-ocr
10 - 387 - pdf-ocr
11 - 388 - pdf-ocr
12 - 389 - pdf-ocr

 

1989

2 - 391 - pdf-ocr
5 - 393 - pdf-ocr
6 - 394 - pdf-ocr
7-8 - 395 - pdf-ocr
9 - 396 - pdf-ocr
10 - 397 - pdf-ocr
11 - 398 - pdf-ocr
12 - 399 - pdf-ocr

 

1990

1 - 400 - pdf-ocr
2 - 401 - pdf-ocr
3 - 402 - pdf-ocr
4 - 403 - pdf-ocr
5 - 404 - pdf-ocr
6 - 405 - pdf-ocr
7-8 - 406 - pdf-ocr
9 - 407 - pdf-ocr
10 - 408 - pdf-ocr
11 - 409 - pdf-ocr
12 - 410 - pdf-ocr

 

1991

1 - 411 - pdf-ocr
2 - 412 - pdf-ocr
3-4 - 413 - pdf-ocr
5 - 414 - pdf-ocr
6 - 415 - pdf-ocr
7-8 - 416 - pdf-ocr
9 - 417 - pdf-ocr
10 - 418 - pdf-ocr
11 - 419 - pdf-ocr
12 - 420 - pdf-ocr

 

1992

2 - 422 - pdf-ocr
3 - 423 - pdf-ocr
4 - 424 - pdf-ocr
10 - 430 - pdf-ocr
11-12 - 431 - pdf-ocr
 
 

1993

1-2 - 432 - pdf-ocr
3-4 - 433 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
 
 

1994

3 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1995

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1996

3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1997

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1998

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1999

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr

 

2000

5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

2001

jaro - pdf-ocr
léto - pdf-ocr
podzim - pdf-ocr
 

2002

jaro - pdf-ocr
 

 

 

http://scriptum.cz/soubory//scriptum/%5Bnode%5D/vestnik-cnra_1958_50_ocr...