Vychovatelské listy

časopis posvěcený zájmům křesťanského školství

časopis věnovaný zájmům křesťanského vychování

časopis pro paedagogiku a kritiku method vyučovacích

orgán pedagogické akademie

orgán katolického spolku českých učitelů na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku

časopis pro pedagogiku a filosofii

 


*     Ivančice, Olomouc, Brno     *     1901 – 1941, 1947 – 1948     *     měsíčně mimo prázdnin     *

 

VL vydával v letech 1901-16 Katolický spolek českých učitelů na Moravě v Ivančicíchv letech 1916-23 Matice cyrilometodějská v Olomouci a v letech 1924-41 a 1947-48 Matice cyrilometodějská v Brně.

Redakci vedl Karel Tiray, katecheta v Ivančicích s filosofem Josefem Kratochvilem. Za vydávání zodpovídal Robert Veselý ve Strážnici. Administraci vedl Fr. Zajíc, učitel hluchoněmých ve Val. Meziříčí (r. 1912).

V r. 1920 obsahoval přílohu Katolický učitel, v r. 1947/48 přílohu Učitel náboženství.

 

1901

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
 

1902

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14-15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21-22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
 
 

1903

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14-15 - pdf-ocr
16-17 - pdf-ocr
18-19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
 

1904

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13-14 - pdf-ocr
15-16 - pdf-ocr
17-18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
 

1905

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13-14 - pdf-ocr
15-16 - pdf-ocr
17-18 - pdf-ocr
19-20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
 

1906

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
 

1907

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1908

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1909

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6
 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1910

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1911

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1912

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

 

1947-48

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr