Jednota

Katolicky fraternalistický týždenník / Catholic Fraternal Weekly

Jednota (The Union) - Official Organ of the First Catholic Slovak Union of the United States and Canada

 

*     Middletown     *     1892 –     *     týdně     *

 

Vydává Prvá Katollcká Slovenská Jednota v Spojených Štátoch a v Kanadě - First Calholic Slovak Union of the United States of America and Canada.

Vychází jako týdeník od r. 1892 v Middletown, PA (Pennsylvania).

Vycházel s přílohou pro mládež Jaro.

Editorem byl (přelom 80. a 90. let XX. st.) Jozef C. Krajsa.

58 × 38,5 cm, 12-20 s.
 

 

 

1988

1 (5131) - pdf-ocr
2 (5132) - pdf-ocr
3 (5133) - pdf-ocr
4 (5134) - pdf-ocr
5 (5135) - pdf-ocr
6 (5136) - pdf-ocr
7 (5137) - pdf-ocr
8 (5138) - pdf-ocr
9 (5139) - pdf-ocr
10 (5140) - pdf-ocr
11 (5141) - pdf-ocr
12 (5142) - pdf-ocr
13 (5143) - pdf-ocr
14 (5144) - pdf-ocr
15 (5145) - pdf-ocr