Poradní svitek

PORADNÍ SVITEK
 
Český a slovenský exilový skauting.
 
* Zollikerberg, Curych, později Utrecht, Nijmegen, Bad Oeynhausen, Neuenhof, Nijmegen
* 1975-2002 * nepravidelně
 
Úřední oběžník Evropské rady Českého a slovenského exilového skautingu redigovali Tibor Grandtner (č. 1-37 a 61-64, pod skautskou přezdívkou Cipa), Juraj (uváděn též jako Jiří) Kolominský (č. 38-44; pod skautskou přezdívkou Maugli), Miloš Miltner (č. 46-60; pod skautskou přezdívkou Jestřáb) a Oldřich Bělovský (č. 65-69; pod skautskou přezdívkou Obé). Číslo 45 připravila Evropská rada Českého a slovenského exilového skautingu. List poprvé vyšel 9. dubna 1975, poslední číslo 69 průběžného číslování vyšlo v prosinci 1996. List uváděl postupně adresu do Zollikerbergu (č. 1-5), Curychu (č. 6 z října 1975), Nijmegenu (Nizozemí, č. 7-8), Utrechtu (Nizozemí, od č. 9 z ledna 1976), opět do Nijmegenu (od č. 28 z února 1980), do Bad Oeynhausen (Německo, od č. 38 z ledna 1984), do Neuenhofu (Švýcarsko, od č. 49 z května 1988) a opět do Nijmegenu (od č. 61 ze září 1992). Náklad se pohyboval kolem 200 výtisků.
 
Poradní svitek: Český a slovenský exilový skauting: Czech and Slovák Scouting in Exile / Jestřáb, Cipa, Obé, Maugli. - Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting v Evropě.
- 30 x 21 cm, 2-8 s.; od č. 14 neprav, formát; č. 52/89 21 x 15 cm. - Průběžné číslováni.
- Jestřáb vl. jm. Miloš Miltner. - Cipa vl. jm. Tibor Grandtner. - Obé vl. jm. Oldřich Bělovský. - Maugli vl. jm. Juraj Kolominský.
LP: č. 1/1975; č. 52/1989
 
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz
 
Všechna čísla tohoto titulu jsou podložena textem (strojově rozpoznaným).
roky 1975 až 2002