Nezabiješ neublížíš porozumíš

 

Vydal Mírový klub Johna Lennona u příležitosti Dne Lidských práv dne 10. prosince 1989. Připravil Jiří Pavlíček. 27 stran A4.

 

Obsah

Olga ŠULCOVÁ

Předmluva

0
Ivan KLÍMA

Naše práva i omezení

1

Václav MALÝ

Sepětí míru a lidských práv z křesťanského hlediska 3
Luboš KOHOUT

Mír a lidská práva

5
Jan ŠTERN

A bude po problému?

9
František PAVLÍČEK

Zpátky k Aristofanovi

12
Olga ŠULCOVÁ

Nespravedlivě mrtví

14
Lenka MAREČKOVÁ

Životní prostředí a totalita

18
Marie KAPLANOVÁ

Mír a lidská práva

20
Heřman CHROMÝ

Budovy Komunístické strany Československa

24

 

pdf-ocr