Mukl

Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu

My, určení k likvidaci - od 1991

 

*     Curych     *     1988 –     *     čtvrtletně     *

 

Čtvrtletník bývalých politických vězňů navazuje na stejnojmenný kanadský časopis, liši se místem vydání, formátem, grafickou úpravou a periodicitou. Vydavatelem bylo Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu, první odpovědný redaktor uveden pouze pod šifrou -an- (v tiráži uveden od 3-4/1988-1990, pravděpodobně Eugen Hoffmann), dále redigovali Josef Doležal (1990-91), Monika Kuříková-Pospíšllová (1990-94) a nyní opět E. Hoffmann. Různorodé příspěvky se zabývaly ponejvíce politikou a sledovaly situaci doma i v exilu, zabývaly se také českými, především moderními dějinami. Redakce připravovala rubriku Politická abeceda, zemřelí jsou připomínáni v rubrice Nezapomínáme, nechybějí ani Spolkové informace, prostor dostávají diskuse a polemiky. Kromě výše uvedených redaktorů do časopisu přispívají zejména Jaroslav Anděl, Stanislav Gajdošík, Bedřiška Hoffmannová-Synková, Božena Jíšová (v číslech před rokem 1990 pod pseudonymem Božena Jindrů tiskla zejména poezii), Stanislav Koutek, Karel Kukal, Vladimír Říha, František Schwarzenberg a jiní.

Mukl: Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu: Presseorgan der Weltvereinigung der ehem. tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil / -an-, Josef Doležal, Monika Kuříková-Pospíšilová, Eugen Hoffmann. - Zürich: Světové sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu. - Nepravidelné kolísání formátu od 20,5 x 14,5 cm do 30 x 21 cm, 15-51 s. - Od zvl. č./91 v záhlaví podnázev My, určení k likvidaci, v tiráži zachován původní podnázev, od č. 13-14/91 ve zkrácené podobě Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Od č. 13-14/91 název vydavatele Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Č. 34/97 má samostatnou přílohu související s celonárodní sbírkou na obnovu Sloupu blahoslavené Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

 

 

1988

1 - pdf-ocr

1994

22 - pdf-ocr