Československo 88

ČESKOSLOVENSKO 88

Sborník příspěvků pro mezinárodní sympozium a dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu

 

Praha 1989               pdf-ocr 

Obsah

 

  str.
  Úvodem   1
I. Blanka Císařovská Vznik Československa a Rusko 4
  Miloš Hájek Dělnické internacionály a vznik Československé republiky 11
  S. V. Junius Česká obec sokolská a vznik Československé republiky 16
  Václav Vrabec Demokracie a socialismus 21
  Yeshayahu A. Jelinek Češi, Slováci a židia: sedemdesiat rokov spolužitia konfrontácií 28
  Radko Břach Edvard Beneš - ministr zahraničí 32
  Milan Hübl "Bílá místa" okolo Mnichova 1938 54
  Josef Zvěřina Několik pohledů na náboženský život v českých zemích v letech 1918-1988 59
  Miroslav Kusý Slováci a československá štátnosť 63
  Rudolf Zukal Československá emigrace pohledem ekonoma 69
  Josef Kalvoda Pražskė jaro 1968 76
  Luboš Kohout Ke stavu a problémům historického bádání a poznání o roce 1968 v Československu 86
  Zdeněk Jičínský Ideologie KSČ a demokratické tradice 94
  Jaroslav Kohout Masarykovo Československo v odstupu 70 let. Idea a realita 105
  Milan Machovec Výklad k punktacím prohlášení Masarykovy společnosti k sedmdesátému výročí vzniku československé republiky 112
  Jan Křen Rehabilitace 28.října, jaká je a jaká by měla být 120
  Josef Domaňský Poznámky k dějinné podmíněnosti a přínosu české otázky 20.století 125
  František Šamalík Dějinné zdroje československé humanitní demokracie 130
  Jaroslav Mezník Odpovědnost k dějinám, odpovědnost před dějinami 137
       
II. Josef Císařovský Několik poznámek k naší soudobé kulturní krizi 142
  Milan Jungmam Nad sektářskou koncepcí české kultury 150
  František Kautman Tragika českého nacionalismu. Viktor Dyk 155
  Eva Kantůrková Češství v "Pamětech” Václava Černého 172
  Erazim Kohák 28.říjen - filosoficky vzato 182
  Vojtěch Mencl Česká zkušenost - jak přežít a nezakrnět 191
  Jacques Rupnik Intelektuálové a moc v Československu 200
  Martin Palouš Patočka versus Benda aneb paralelní polis po dvanácti letech 215
  Václav Benda Duchovní obnova národa - východisko z krize? 230
  Radim Palouš Československo a zlom věků 247
  Ladislav Hejdánek Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících 256
  Bohumír Janát Duchovní prameny našich novodobých dějin 267
  Pavel Tigrid Svoboda jako čin 274
       
III. Čestmír Císař Československo v evropském dění 1988 280
  Erika Kadlecová Nad výročími o náboženské svobodě 288
  Vilém Prečan Poznámka o vztahu Čechů a Slováků 294
  Adam Kovář K některým záporům i kladům naší ekonomiky 297
  Wlodzimierz Brus Země východní Evropy od "Brežněvovy doktríny” k novému Gorbačovovu kursu 305
  Jiří Dienstbier Potřeba zahraniční politiky 313
  Jaroslav Šabata Československo v perspektivě demokratické a spojené Evropy 319
  Helmut Lippelt, Elisabeth Weber K návrhu "Evropského Shromáždění za mír a demokracii" 326
  Jiří Pelikán Problémy přechodu od totality k demokracii 338
  Jaroslav Opat Se skloněnou šíjí? 347
  Milan Šimečka Československo 1988 - šance do konce století 355
       
IV.   Zvací dopis přípravného výboru účastníkům sympozia z května 1988 362
    Upřesněný zvací dopis ze září 1988 364
    Dokument Charty 77 č.45/88 o pořádání sympozia 365
    Prohlášení přípravného výboru ke konání sympozia 366
    Dopis pana Geralda Naglera, ředitele IHFHR předsedovi vlády L. Štrougalovi 367
    Dopis L. Šilhánové a J. Urbana předsedovi vlády L. Štrougalovi 369
    Text výstrahy StB proti konání sympozia 371
    Dopis předsedy přípravného výboru sympozia V. Havla předsedovi vlády L. Štrougalovi 372
    Zákaz konání sympozia ONV v Praze 1 374
    Text výstrahy zahraničním účastníkům sympozia 376
    Zpráva o zahraničních účastnících sympozia 377
    Protestní dopis zahraničních účastníků sympozia Miloši Jakešovi 379
    Odvolání předsedy přípravného výboru sympozia V. Havla proti zákazu sympozia 380
    Sdělení VONS o represích proti sympoziu 332
    Dokument Charty 77 o zásahu proti sympoziu 384
    Zpráva českého slova o paralelním sympoziu ve Vídni 388
    Gen. tajemník M. Jakeš na zasedání ÚV KSČ o sympoziu 389
  Pierre Hassner Otevření vůči uzavřenému Československu 390
  Timothy Garton Ash Jak se v Praze vyznamenali… 395
    Redakční poznámky 408