První křesťansko-demokratické symposium studijní skupiny Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska

První křesťansko-demokratické symposium

studijní skupiny

Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska

se konalo 11. - 13. 2. 1972 v Zurzachu, Švýcarsko

 

Obsah:

Symposium studijní skupiny ČSKP v Zurzachu                                                                                                     3

Karel Vrána: Současný vývoj křesťanské filosofie a křesťanské sociální nauky                                                  6

Alexander Heidler: Vztah církví a náboženských organisací ke společenským problémům současnosti         18

Bohumír Bunža: Křesťansko-sociální a politická hnutí a jejich národní a mezinárodní organisace                   23

Urs C. Reinhardt: Kresťansko-demokratický společenský model a jeho aplikácia na švajčiarske pomery        34

Guido Casetti: Kresťanské odborové hnutie - nositel spoločenského pokroku                                                  46

Paul Gebhard: Mládež, ideologické extremismy a rekristianisace současné společnosti                                    56

Edmund Řehák: Otázka mezinárodní bezpečnosti a spolupráce v Evropě                                                         64

Jaroslav Kusý: Křesťansko-demokratická koncepce evropské a mimoevropské integrace                               73

 

plný text - pdf-ocr