Velehradský zpravodaj (Londýn)

*   Londýn   *   2008 - dosud   *   11 x ročně     *

 

Do č. 59 / leden 2014 vydávala Správní rada (Trustees) St. Wenceslaus House (Reg. Charity 241 281) a Velehradský výkonný výbor (se sídlem 22 Ladbroke Square, London W11 3NA) pro potřeby českých a slovenských krajanů ve Velké Británii.

Od č. 60 / únor 2014 vydává Správní rada (Trustees) Velehrad London (Reg. Charity 1154836) a Velehradský výkonný výbor, pro potřeby českých a slovenských krajanů ve Velké Británii. Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP. Patron hrabě Joseph Czernin. Správní rada: Antonín Stane, Marta Tomsky, Marta Janitorova, Mirka Mondry. Charitu založil v roce 1958 P. Jan Lang SJ.

V č. 82 / únor 2016 je uvedeno: "Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London a společnost s ručením omezeným (reg. company nr. 08684201, reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M. P. Jůn."

www.velehrad.org.uk

ročník 2008

ročník 2009

ročník 2010

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015

ročník 2016