Komunistická internacionála, Informační byro

Zasedání devíti komunistických stran - O založeni informační kanceláře komunistických stran v Bělehradě
Vydává redakce Světových rozhledů - tiskne Svoboda Praha, Knižnice Světových rozhledů sv. 1, [1948], 193 s.
 
 
JUDr. PhDr. Karel Vaš - Sborník dokumentů k činnosti Informačního byra 1947 -1956
Vojenské lnformační středisko společenských věd - VPAKG Praha, srpen 1968, Jen pro služební potřebu, 191 s.