Teologické texty

Praha    *    1980 -

 

titul: Texty (1-3); Teologické texty (od č. 4); zkr. TT

podtitul: nebyl

místo vydání: neuváděno. Byla jím Praha.

vydavatel: neuváděn. Byli jimi Oto Mádr a Josef Zvěřina.

formát: A4; rozsah: 46-60 stran

rozmnožovací technika: cyklostyl, průklep; sešito v papíru či polokartónu

ilustrace: nebyly

náklad: neuváděn. Byl 2500 a více; další rozmnožování

frekvence: asi 1-3x ročně

počet čísel: samizdatem vyšlo 17 čísel, poté časopis vychází tiskem.

vyšlá samizdatová čísla: 1/[80]; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9/[03-84]; 10/[02-85]; 11/[zima 85-86]; 12/[07-86]; 13/(12-86); 14/[02-87]; 15/[12-87]; 16/[09-88]; 17/[03-89]

charakteristika: časopis pro katolickou teologii

členění: Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Editorial; Aktuality; Fórum; Recenze; Panoráma; Portréty; Lexikon; Tribuna; Dokumenty; Praxe.

autoři: čeští: J. L. Hromádka, O. Mádr, V. Raňků, J. Zvěřina;

zahraniční: D. Bonhoffer, Jan Pavel II., W. Kasper, K. Lehmann, D. Milroy, J. Pieper, K. Rahner, J. Ratzinger, H.Schürmann.

žánry dle četnosti: Studie, analýzy, recenze, diskusní příspěvky, dokumenty, encyklopedické informace, čtenářské dopisy, životopisy, citáty.

témata: Čísla vytvářena většinou s těžištěm v těchto okruzích: eschatologie, ekumenismus, psychologie, spiritualita, manželství, pokání a usmíření, dějinná odpovědnost, 20 let po vatikánském koncilu, laici v církvi, teologie osvobození, věda a víra, morálka, služba životu; kromě toho: představování různých teologických škol a pozic, duchovní situace v ČSSR, analýzy církevního dění ve světě, recenze domácích a zahraničních knižních novinek, portréty významných osobností (T. de Chardin, K. Rahner, D. Pecka, Z. Kalista).

poměr původních příspěvků, překladů a převzatých textů: Převážně překlady ze zahraničních časopisů a knih; domácí texty jsou téměř vždy původní příspěvky.

sekundární literatura:
recenze: "Teologické texty (TT)", KS 3/84. (1-9)
"Teologické texty (TT)", KS 3/86. (10-12)
"Teologické texty", KS 1/87. (13)
"Teologické texty", KS 2/88. (14, 15)
"Teologické texty", KS 1/89. (16)
"Český katolický samizdat 1978-1985", Studie 104-106/86, 243-245.
Josef Štogr "Teologické texty, část I., samizdat“, revue Trivium 2/2008  revuetrivium.cz
anotace: Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 65.
vlastní komentáře: "Umění číst periodikum", Texty l/[80].
"Redakce se přiznává", Teologické texty 4.
"Redakční sdělení", Teologické texty 4.

vznik a historie: Určitá kontinuita s dříve vydávaným Teologickým sborníkem; datování čísel je částečně zřejmé z datování rubriky Editorial.

program, zaměření: Diskusní fórum, mnoho překladů.

distribuce: "Všude k dispozici"

kontakty v cizině: Studie (Řím).

kontakty doma: Sursum.

tradice: Via, Duchovní pastýř (šedesátá léta); Teologický sborník (samizdat).

dle: Posset 1993 viz, doplněno

 

Digitální verze vznikla ve spolupráci CMTF UP v Olomouci (grant S1/05, Pavel Štreit pod vedením prof. C. V. Pospíšila) a Sdružení občanů Exodus.

u čísla uvedeno hlavní téma
 
 
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

 

Polistopadová čísla, texty článků, rejstříky: teologicketexty.cz