K - 231

Zpravodaj (Časopis) Klubu bývalých československých politických vězňů v exilu.

1990: Časopis Konfederace politických vězňů Československa.

 

*     Scarborough     *     1985 - 1990     *     dvouměsíčně     *

 

Vydával Klub bývalých politických vězňů v exilu. V redakční radě působili Lumír Salivar (redaktor do 1989), Zdeněk Otruba (redaktor 1989-90), František Otta, Eda Ottová (předsedkyně Klubu bývalých čs. politických vězňů v exilu), Zdeněk Slavík. Příspěvky se většinou dotýkaly problematiky politických perzekucí v 50. letech i později (v č. 4 z r. 1986/87 uveřejněna mapa českých věznic a pracovních táborů). Úvodní slovo obvykle patřilo předsedkyni Klubu E. Ottové (Slovo předsedkyně), informace o práci Klubu přinášela rubrika Ze života a činnosti K-231, prostor dostaly i čtenářské ohlasy. - Změny podtitulu viz níže. Ročník začínal vždy v červenci, poslední číslo vyšlo v květnu následujícího roku. Číslem 7(31)/90 vydávání končí, dále plánováno vydávání Almanachu.

K-231: Časopis Klubu bývalých politických vězňů v exilu / Zdeněk Otruba, František Otta, Eda Ottová, Lumír Salivar, Zdeněk Slavík. - Scarborough: K-231 - Klub bývalých československých politických vězňů v exilu. - 27 x 21 cm, 9-20 s. U č. 1-3/85 podnázev Zpravodaj Klubu bývalých československých politických vězňů v exilu, u č. 4/85-1/86 podnázev Časopis Klubu bývalých československých vězňů v exilu, u č. 7/90 Časopis Konfederace politických vězňů Československa.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

 

1988

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

1989

2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
mimořádné vydání květen - pdf-ocr
mimořádné vydání k odhalení Památníku obětem komunismu ve Scarborough 2. 7. 1989 - pdf-ocr
  • pohled vydaný k odhalení Památníku obětem komunismu ve Scarborough 2. 7. 1989 - pdf-ocr
  • totéž - 600 dpi - zip-tif