Inforum Plzeň

Inforum vydávalo Koordinační centrum Občanského fóra Plzeň.

Čísla 1 – 3 mají název Zpravodaj krajského informačního centra Občanského fóra v Plzni, od č. 4 se název změnil na Informační bulletin Občanského fóra Plzeň město.

 

Kdopak ještě dnes ví, kdy které číslo vyšlo, v jakém nákladu, jak se distribuovalo ?

 

1989

1 – 8. 12. 1989 – pdf-ocr

2 – 11. 12. 1989 (Zpravodaj KIC OF) – pdf-ocr

3 – 13. 12. 1989 – pdf-ocr

4 – pdf-ocr

5 – pdf-ocr

6 – pdf-ocr

7 – pdf-ocr