Madrid

Výběr madridského nedělního vysílání londýnskou redakcí Českého národního výboru

 
*    Londýn    *    1957 - 1957    *    čtvrtletně
 
Sborníky politických statí členů Českého národního výboru (ČNV) vysílaných madridským rozhlasem vydával S. L. K. Limited, redaktor neuveden. Celkem vyšla tři čísla.
 
List obsahuje příspěvky S. F. Bohaty, Vladimíra Ležáka-Borina, Bohuslava N. Kervitzera, Mileny Letenské (vl. jm. Vilma Locherová), Karla Lochera, Josefa Nováčka a Lva Prchaly.
 
Madrid: Sborník: Výběr madridského nedělního vysíláni londýnskou redakcí Českého národního výboru. London: S. L . K. Limited. - 21,5 x 14 cm, 32 s.
 
zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz
 
1957 
 
č. 1  pdf-ocr
č. 2  pdf-ocr
č. 3  pdf-ocr