SVU Zprávy

*     New York, od 4/1975 Washington, od 6/1980 Flushing, N. Y.     *     1959     *     měsíčně, od 1976 dvouměsíčně     *

 

Bulletin Společnosti pro vědy a umění (SVU) postupně redigovali Ivan Herben (do 1963), Vojtěch Nevlud (č. 7-9/1963), od č. 10/1963 uváděna pouze adresa Oldřicha Černého, od 5/1964 redigoval Vladimír S. Walzel, od 8/1966 Josef Čermák, od 7-8/ 1968 Jan R. Lorenc. Od č. 1/1970 list řídila redakční rada (Vratislav Bušek, Rudolf Šturm, Vojtech E. Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa), od 1/1975 odpovědný redaktor Andrew Eliáš, od 6/1975 redaktor neuveden a list řídila redakční rada (její složení neuvedeno), od 5/1976 společně redigovali Jaroslav Němec (jen do 2/1977), M. Oravec, Jaromír Zástěra a Zdenka Vozariková, od 1/1979 Jaroslav Pecháček, od 6/1980 Hana Demetzová, od 1/1983 Jaroslav Němec, od 3/1983 Libuše Zorinová, od 6/1988 Andrew Eliáš. - List informuje především o činnosti společnosti a jejích jednotlivých členů, přináší stanoviska SVU a různorodé články členů, informuje o kongresech SVU, důležitým biografickým pramenem je rubrika Záznamy, přinášející zprávy o významných aktivitách Čechů a Slováků v zahraničí. - Společnost pro vědy a umění vznikla 24.10.1958 na základě iniciativy skupiny členů Československé národní rady americké ve Washingtonu, její bulletin vychází od září 1959. Původně vydáván měsíčně (10x do roka), od roku 1976 dvouměsíčně. V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. Od roku 1980 vychází samostatně číslovaná anglickojazyčná příloha SVU Bulletin (viz Dodatky [v tištěné knize]). Duben 1962 uvádí náklad 500 výtisků. Roku 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU, díl 1, ročníky I-X ( 1959-1968). List dosud vychází.

Zprávy SVU / Ivan Herben, Vojtěch Nevlud Duben, Vladimír S. Walzel, Josef Čermák, Vratislav Bušek, Rudolf Sturm, Vojtech Ervin Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa, Jan Lorenc, Andrej Eliáš, Jaroslav Němec, Jaromír Zástěra, M. Oravec, Zdenka Vozariková, Jaroslav Pecháček, Hana Demetzová, Libuše Zorinová, Miloslav Rechcígl, Emma Jarošová, Růžena Bunža. - Washington: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America. - 23 x 15-16 cm, 8-68 s.; od č. 4/75 21,5 X 14 cm; č. 4/82 28 x 22 cm. - Různé podoby širší verze názvu: Zprávy Společnosti pro vědu a umění při Čs. národní radě americké (1-3/59); Zprávy Společnosti pro vědy a umění při Čs. národní radě americké (4/59, 1-4/60); Zprávy Společnosti pro védy a uměni (6/60 - 5-6/68; od č. 4/75). - V tiráži též anglický název: News of SVU, News of SAS, News of CSASA, CSASA News nebo SVU News, - V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. - V r. 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU. Díl 1. Ročníky I-X (1959-1968), sestavil Josef Zanda, doplnili Irena Lettrichová a Jaroslav Němec. - V několika případech chybné číslování, příp. ročník nebo rok vydání. - Od r. 1980 vychází samostatně číslovaná příloha SVU Bulletin. - Některá čísla obsahují mj. Program kongresu SVU (8. kongres - č. 4/76; 9. kongres - č. 4/78; 12. - č. 4/84; 13. — č. 2/86; 14.-č. 3/88; 15. - č. 5/90; 16. - č. 3/92 atd.). 

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, upraveno

www.svu2000.org

 

ročník 2001

ročník 2002

ročník 2003

ročník 2004

ročník 2005

ročník 2006

ročník 2007

ročník 2008

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015

ročník 2016

ročník 2017

ročník 2018

ročník 2019