Pohledy

časopis Demokratické iniciativy pro otázky zájmů, potřeb a práv spotřebitelů

 

*     Praha     *     1989     *

 

V tiráži č. 1 uveden řídící redaktor Karel Štindl s redakční radou a uvedena adresa Martina Litomiského pro zasílání příspěvků a ohlasů.

 

 

1989

1 - leden a únor - pdf-ocr