Zprávy Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska

Členský oběžník

(od 4-5/1979 Měsíčník) Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska.

 

*     Winterthur     *     1971 – 1983     *     měsíčně     *

 

Politický zpravodajský a názorový list Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska redigoval Ladislav Husák. Časopis přinášel pravidelný politický úvodník, zprávy o činnosti ČSKP, rubriku Úvahy-Dokumenty, přinášející zejména úvahy a komentáře k mezinárodněpolitické situaci, objevovala se ale i témata historická, filozofická a náboženská. Zpočátku texty anonymní, později podepsané (často přispívali Ivan Cuhra, M. Červíková, Stanislav M. Kříž (vl. jm. Miroslav Levý), Edmund Řehák aj.). Objevují se i texty převzaté z jiných exilových periodik. Články v češtiné a slovenštině; také název listu i podtitul bývají někdy uvedeny slovensky. - Zpočátku měsíčník, tuto periodicitu list zachoval až do konce, vycházel však obvykle po dvojčíslech a trojčíslech. Poprvé vyšel v lednu 1971, zanikl zřejmě bezprostředně po smrti redaktora v roce 1983 (poslední trojčíslo 1-3/1983 přináší nekrology a některé texty z redaktorovy pozůstalosti). Náklad se pohyboval kolem 700 výtisků.

Zprávy ČSKP: Členský oběžník Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska / Ladislav Husák. - Winterthur: Československý svaz křesťanských pracujících. - 30 × 21 cm, 5-32 s.; od č. 4-5/79 21 × 15 cm. - Název, podnázev nebo obojí někdy ve slovenštině (Správy ČSKP; ČIenský oběžník Československého zväzu kresťanských pracujúcich Švajčiarska). - Od č. 4-5/79 změna podnázvu na Měsíčník Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska (Mesačník Československého zväzu křesťanských pracujúcich Švajčiarska).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1975

1-2 - 
3 - 
4-5 - 
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1976

1-2 - 
3 - 
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1977

1-2 - pdf-ocr
3 - 
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - 
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1978

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4-5 - 
6 - 
7-9 - pdf-ocr
10 - 
11-12 - pdf-ocr
 

1979

1-3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1980

1-2 - 
3-5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

1981

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-9 - pdf-ocr
10-12 - pdf-ocr

1982

1-2 - pdf-ocr
3-5 - 
6-8 - pdf-ocr
9-12 - pdf-ocr

1983

1-3 - pdf-ocr