Věstník Československé národní rady americké

do 36/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ PRO INFORMACI OBLASTNÍCH VÝBORŮ

od 37/1956 VĚSTNÍK ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ

 

od 1993 podnázev: Informační Orgán Československé národní rady americké

(Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America)

 

*     Chicago     *     1950(?) -      *     měsíčně, nepravidelně     *

 

Organizační a informační politický měsíčník Československé národní rady americké redigovala zpočátku zřejmě Emilie Welzlová-Růžičková, ještě v 50. letech redakci převzala a až do své smrti v srpnu 1989 redigovala Vlasta Vrázová. od roku 1989 rediguje Olga Kovářová. - Časopis zpočátku přinášel pouze krajanské a spolkové zpravodajství, postupně se zvětšuje rozsah listu a přibývají politické komentáře, historické studie, úvahy, zpravodajství a komentáře k situaci v Československu apod. V roce 1956 doložena příloha Bulletin of the Czechoslovak National Council of Amerika, později býval k některým číslům přiřazen samostatný anglickojazyčný The American Bulletin (pod tímto názvem vychází zřejmě od února 1957). Příspěvky v češtině i slovenštině. Rozmnožený strojopis, od 1958 tiskem. Číslování průběžné. Číslo 35/1956 vyšlo v nákladu 2065 výtisků. List byl koncipován jako měsíčník a tuto periodicitu přibližně dodržoval, v č. 433/93 j e uvedeno, že prozatímně bude vycházet jako dvouměsíčnik. Jeřábek 1978 uvádí, že list vznikl v roce 1951, podle Dubna 1976 vyšlo v lednu 1951 již číslo 8, jiné údaje o dataci v Dubnových soupisech jsou bohužel prokazatelně mylné. Bez dalších informací. List dosud vychází.

Věstník Československé národní rady americké: Orgán Československé národní rady americké / Vlasta Vrázová, O. Kovářová. - Chicago: Československá národní rada americká. - 26-28 × 20,5-22 cm, 3-25 s. - Do č. 36/56 název Věstník. - Asi od poloviny r. 1969 sídlem redakce Cicero, Illinois. - Anglický podnázev Organ of the Czechoslovak National Council of America. - Asi od r. 1993 změna podnázvu na Informační Orgán Československé národní rady americké (Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America), Č. 36-38/56 obsahují samostatně číslovanou přílohu Bulletin of the Czechoslovak National Council of America. - Titul je tematicky i personálně spjat s časopisem The American Bulletin.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

pokračování předchozí stránky Věstník ČSNRA 1950-1989 - rozděleno proto, že systém Drupal neumí dát větší množství souborů na jednu stránku

 

 

1990

1 - 400 - pdf-ocr
2 - 401 - pdf-ocr
3 - 402 - pdf-ocr
4 - 403 - pdf-ocr
5 - 404 - pdf-ocr
6 - 405 - pdf-ocr
7-8 - 406 - pdf-ocr
9 - 407 - pdf-ocr
10 - 408 - pdf-ocr
11 - 409 - pdf-ocr
12 - 410 - pdf-ocr
 

1991

1 - 411 - pdf-ocr
2 - 412 - pdf-ocr
3-4 - 413 - pdf-ocr
5 - 414 - pdf-ocr
6 - 415 - pdf-ocr
7-8 - 416 - pdf-ocr
9 - 417 - pdf-ocr
10 - 418 - pdf-ocr
11 - 419 - pdf-ocr
12 - 420 - pdf-ocr
 

1992

2 - 422 - pdf-ocr
3 - 423 - pdf-ocr
4 - 424 - pdf-ocr
10 - 430 - pdf-ocr
11-12 - 431 - pdf-ocr
 

1993

1-2 - 432 - pdf-ocr
3-4 - 433 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
 

1994

3 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1995

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1996

3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1997

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1998

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1999

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
 

2000

5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

2001

jaro - pdf-ocr
léto - pdf-ocr
podzim - pdf-ocr
 

2002

jaro - pdf-ocr