Slovo

časopis gréckokatolíkov

 

*     Trnava     *     1969 –      *     měsíčně     *

 

Rediguje red. rada, později dr. Emil Korba. Zodp. red. Ladislav Hučko.

Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave v CN.

 

 

1969

1-2 - pdf-ocr
14. února - mimoriadne číslo k 1100. výročiu úmrtia sv. Cyrila - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1970

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr

 

1971

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1972

1 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr