překlady


Jaime [Jakub] Balmes: Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy .

Přeložil Josef Florian, pův. vyd. ve 46. svazku Kursů ve Staré Říši na Moravě 1939, přehlédl, upravil, Balmesovými poznámkami doplnil a znovu vydal Albert Vyskočil v Praze nákladem Cyrilo-Methodějského nakladatelství Gustava Francla 1947 - pdf-ocr