Kurs


Vydáváno v letech 1922-46, celkem 53 čísel. 

V letech 1941-46 byli editory Maria a Michael Florianovi.

 

1. Sbírka, 1922.

2. Sbírka, záři 1922.

3. Lev Šestov: Filosofie Tragedie. Přeložil Jaroslav Zaorálek, 1923, 69 s. - pdf-ocr

4. Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty.

5. Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty, dřevoryty.

6. Paul Frémeaux: Poslední dnové císaře Napoleona. Přeložili Josef Florian (kap. 1-3) a Jaroslav Skalický (kap. 4-7), 1923, 273 stran - pdf-ocr

7. Sbírka, červen 1923.

8. René Lobstein: Merkur, čili dvanáctero arkán Obchodu. Přeložili Bohuslav Reynek a Josef Florian, 1924, 61 stran - pdf-ocr

9. Sbírka, jaro 1925.

10. Ondřej Beaunier: Nejodpornější dobráci. Vybral a přeložil Josef Florian, 1925, 45 stran - pdf-ocr

11. Paul Laffit: Finance podle Jeroboama. Přeložil Josef Florian, 1925, 91 stran - pdf-ocr

12. Romano Guardini: Posvátná znamení.

13. Dicta Napoleonská. "Shledal a přeložil" Josef Florian, 1925, 148 stran - pdf-ocr

14. Georges-Armand Masson: Soliveau čili dokonalý poslanec. (Kurs voličský). Přeložil Josef Florian, 1925, 35 stran - pdf-ocr

15. Henry Massoul: Poutnici Milostivého léta. Přeložil František Odvalil, 1925, 57 stran - pdf-ocr

16. Eduard Kučera: Chvála fanatiků.

17. Kurs Napoleonský.

18. Einsteinova theorie.

19. Blanc de Saint-Bonnet: Oslabení lidského rozumu. Přeložil Josef Florian, 1927, 153 stran - pdf-ocr

20. Ludvík z Pernštýna, Naučení rodičům. 1928, 65 s.

21. Andrew Lang, Panna Orleanská.

22. Humbert Clérissac: Poselkyně Božské politiky. 1431-1931. Přeložil Josef Florian, 1931, 47 stran - pdf-ocr

23. Josef Mayer, Fysiognomie sv. Kateřiny Sienské. Přeložil Samuel Verner, 1931, 38 stran - pdf-ocr

24. Romano Guardini, Liturgie jako hra. - Křesťanství a kultura.

25. Romano Guardini, Těžkomyslnost a její smysl.

26. E. Dupréel, Ti, kdož se odříkají.

27. Pierre Delbet, Úkol magnesia ve zjevech biologických.

28. Theophile Delaporte, Katolíci moroví. Přeložil Josef Florian, 1932, 66 stran - pdf-ocr

29. J. K. Miklík, K svobodě badání. (Analysa spisu Brentanova.). 1932, 128 stran - pdf-ocr

30. Aršag Cobanian, Řehoř Narecký.

31. J. Konstantin Miklík, K přesnosti myšlení. (Doslov k práci Brentanově.) 1934, 143 stran - pdf-ocr

32. Fr. J. J. Buytendijk, Vzdělání mládeže živoucím konáním.

33. Rudolf Schwarz, Staveniště Evropy.

34. Marcel Braunschwig, Abbé Du Bos.

35. Rudolf Eucken, Dějiny. Přeložil Jaroslav Skalický, 1936, 50 stran - pdf-ocr

36. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 1.

37. August Brunner, Řeč jako počáteční východisko teorie poznání.

38. G. Hoornaert, Breviář.

39. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 2.

40. André George, Dílo Ludvíka de Broglie a fysika dneška.

41. Tomáš ze Štítného, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. 1937, 135 stran - pdf-ocr

42. Ct. Ventura de Raulica, Království Ježíše Krista. Překlad František Odvalil, 1937, 83 stran - pdf-ocr

43. Ct. Ventura de Raulica, Církev a stát. Překlad František Odvalil, 1937, 99 stran - pdf-ocr

44. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojíti pravdy 2.

45. Max Picard, Útěk před Bohem.

46. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojiti pravdy 1.

47. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodce Maurice Blondela 1. Přeložil Josef Florian, 1939, 78 stran - pdf-ocr

48. G. Hoornaert, Boj čistoty. Přeložil Josef Florian, 1939, 93 stran - pdf-ocr

49. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodce Maurice Blondela 2. Přeložil Josef Florian, 1940, 117 stran - pdf-ocr

50. Gabriel Marcel, Stav ontologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení. Přeložili Josef Florian a František Pastor, Stará Říše 1940, 64 stran - pdf-ocr

51. Georges Dwelshauvers, Synthesa lidského myšlení. Část první. Přeložil Josef Florian, 1941, 79 stran - pdf-ocr

52. Matěj Tanner, Životopis P. Antonína Possevina a jeho komentář o věcech moskevských. Přeložil Karel Doskočil, 1941, 108 stran - pdf-ocr

53. Jakob Balmes: Filosofie budoucnosti. Přeložil Josef Florian, 1946, 54 s. - pdf-ocr