Archa Olomouc

Revue pro literaturu – umění – kulturu – život 

 

1912 – 1941, 1945 – 1948     *     Olomouc     *     dvouměsíčně

 

A. založil Karel Dostál-Lutinov, od 1918 byla vydavatelem Družina literární a umělecká v Olomouci. Její členové, moravští katoličtí spisovatelé, byli také hlavními přispěvateli listu, se zřejmým zaměřením na křesťanskou obrodu. V redakci působili Josef Marcol Svoboda, Oldřich Svozil a Stanislav Vrbík (odpovědný redaktor). A. vycházela často jako dvojčísla.

A. otiskovala především básnické a kratší prozaické texty, méně literární kritiku a esejistiku, spojenou s křesťanskou praxí a filozofií. Překlady se před druhou válkou soustřeďovaly spíše na francouzskou literaturu, překlady po ní (Otto František Babler, Ivan Bauše, Julius Brabec, Jan Karník, Miloš Matula aj.) přinášely ukázky také z ruské literatury (Anna Achmatovová, Alexandr Blok aj.). Ruské problematice byly věnovány i některé studie (Miloš Matula: Katolictví a Rusko, Zdeněk Šmíd: Literatura bojující). Básně v listu pravidelněji otiskovali Ivan Bauše, Julius Brabec, František B. Děrda, František Dohnal, Adolf Gajdoš, Jan Karník (pseud. Josefa Svítila), J. M. Svoboda, Nina Svobodová, František Střížovský, Jan Zbořílek. Povídkami a kratšími prozaickými texty přispívali mj. Jindřich Maria Slavík (pseud. S. Vrbíka), J. M. Svoboda, N. Svobodová, Alexandra Urbanová. Literárněkritické a literárněhistorické stati v A. publikovali zejména František Dohnal, Antonín Kratochvil Christen (mj. o Karlu Schulzovi), Miloš Matula, Antonín Stejskal (o Karlu Dvořáčkovi). Ojedinělými studiemi jsou zastoupeni Oldřich Králík (Otokar Březina a František Bílek – roč. 1945/46), Jan Strakoš, Štěpán Vlašín (o Camusově Cizinci). Rozsáhlejší cyklus Listy z archivu (rubrika existovala již v dřívějších ročnících) otiskoval v časopisu Josef Svítil: ve vzpomínkovém pásmu byli představeni především Arne Novák a František Skácelík a dále čtveřice polských básníků, kteří udržovali styky s českým literárním prostředím a zahynuli v průběhu druhé světové války (Bunikiewicz, Galuszka, Przesmycki, Zegadlowicz). Jedinou pravidelnou rubrikou listu byla Okna, přinášející recenze a anotace vycházejících knih, poznámky a zprávy (Julius Brabec, J. M. Slavík). A.uveřejňovala i filozofické studie (František Novotný o sv. Augustinovi a Platonovi) a rozsáhlé stati o výtvarném umění (Josef Pospíšil o Jožovi Kubíčkovi a Jaroslav Mathon o Jano Köhlerovi).

Přestože bylo v č. 2/1948 otištěno prohlášení o kladném postoji Družiny k „budovatelskému úsilí prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše a vlády obrozené Národní fronty Klementa Gottwalda“, list byl po ukončení ročníku zastaven.

A5, 48 str. (dvojč. 68-96 str., v č. 6/1948 navíc 11 listů s obrazovými přílohami), paginace průběžná (v roč. 1947 omylem stránkováno č. 2 opět od str. 1), obsahy ročníků. Fotografie a reprodukce výtvarných děl (A. Hrabal, J. Köhler, J. Kubíček aj.). Náklad: 700 (1948). Karel Dostál-Lutinov znám též pod pseudonymem Karel Skřivan.

LITERATURA: L. Soldán: Karel Dostál-Lutinov a Nový život, dva sloupy Katolické moderny (Rosice 2000); I. Binder in Zajatci hvězd a snů, usp. R. Musil a A. Filip, 2000, s. 305-310; M. Štemberková: Proměny časopisu Archa, in Česká katolická moderna, usp. P. Marek, Olomouc-Prostějov 2000, s. 52-61.
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY: Lexikon české literatury 1 (1985)

Autor hesla: Tomáš Kubíček, Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp), Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp).

zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz cit. [2019-08-17], upraveno

 

1912-13  roč. 1 pdf-ocr

1913-14  roč. 2 pdf-ocr

1914-15  roč. 3 pdf-ocr

1918  roč. 6

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5    - pdf-ocr
6    - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9    - pdf-ocr
10  - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1919  roč. 7 pdf-ocr

1920  roč. 8 pdf-ocr

1921  roč. 9 pdf-ocr

1922  roč. 10 pdf-ocr

1923  roč. 11 pdf-ocr

1924  roč. 12 pdf-ocr

1925  roč. 13 pdf-ocr

1926  roč. 14 pdf-ocr

1927  roč. 15 pdf-ocr

1928  roč. 16 pdf-ocr

1929  roč. 17 pdf-ocr

1930  roč. 18 pdf-ocr

1931  roč. 19 pdf-ocr

1932  roč. 20 pdf-ocr

1933  roč. 21 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1934  roč. 22 pdf-ocr

1935  roč. 23 pdf-ocr

1936  roč. 24 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1937  roč. 25 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1938  roč. 26 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1939  roč. 27 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

1940  roč. 28 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1941  roč. 29 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1945-46  roč. 30 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr

1947  roč. 31 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1948  roč. 32 

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr