Vinculum

Spolubratřím kněžím v exilu (řada I. květen 1951 - řada III. únor 1954).

Oběžníky českých kněží v exilu (řada IV. červen - září 1954).

Našim kněžím v exilu (řada V. 1955 - XIII. 1968).

Spolupráce českých kněží (řada XIV. 1969 - XXXV. 1991).

 

Řím     *     1951 - 2000     *     nepravidelně     *

 

Časopis - korespondenci pro spolupráci českých katolických kněží v exilu vydávala Křesťanská akademie v Římě. Od čísla I/1/1951 jako vydavatel uveden Unio Apostolica Roma, od čísla I/7/1951 Un. Ap. "Vinculum", od čísla III/10/1954 do XIII/06/1968 Pracovní kroužek Unionis apostolicae Vinculum (vč. různých verzí zkratek).

Záštitu mu, přinejmenším od roku 1969, poskytovalo české náboženské středisko Velehrad v Římě, založené kardinálem Josefem Beranem v roce 1966.

Hlavním redaktorem do roku 1965 a od roku 1969 do, nejméně, 2000 byl Jaroslav Škarvada, Beranův sekretář, český exilový a později pražský pomocný biskup.

První číslo vyšlo v květnu 1951. Poslední číslo, ve formě dopisu, doloženo z vánoc 2000.

Vinculum: Spolupráce českých kněží. - Roma: Pracovní kroužek Unionis apostolicae Vinculum. - 30 × 21 cm, 1 - 12 s. - Číslování podle řad v letech 1951 - 1991 většinou od podzimu do léta následujícího roku. - Přílohy.

 

řada I. 1951-52
řada II. 1952-53
řada III. 1953-54
řada IV. 1954
řada V. 1955-56

řada VI. 1957

řada VII. 1958-59-60

řada VIII. 1960-61

řada IX. 1961-62
 • 01 - 1961 říjen - pdf-ocr
 • 02 - 1961 prosinec - pdf-ocr
 • 03 - 1962 únor - pdf-ocr
 • 04 - 1962 květen - pdf-ocr    příloha Duchovní obnova In caelestibus habitare - pdf-ocr
 • 05 - 1962 červenec - pdf-ocr
řada X. 1962-63
 • 01 - 1962 říjen - pdf-ocr    příloha - P. C. Stavěl: Klíče království, myšlenky k duch. obnově - pdf-ocr
 • 02 - 1962 prosinec - pdf-ocr    příloha První blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr
 • 03 - 1963 březen - pdf-ocr
 • 04 - 1963 květen - pdf-ocr    příloha Třetí blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr
řada XI. 1963-64
 • 01 - 1963 říjen - pdf-ocr
 • 02 - 1964 leden - pdf-ocr
 • 03 - 1964 březen - pdf-ocr    příloha - Páté blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr
 • 04 - 1964 květen - pdf-ocr
řada XII. 1964-65
řada XIII. 1966-67-68
řada XIV. 1969-70
 • dopis P. Škarvady 13.1.1969 - pdf-ocr
 • dopis P. Škarvady 23.4.1969 - pdf-ocr
 • dopis P. Škarvady 27.5.1969 (úmrtí kard. Berana) - pdf-ocr
 • 01 - 1969 říjen - pdf-ocr
 • 02 - 1969 prosinec - pdf-ocr
 • 03 - 1970 únor - pdf-ocr
 • 04 - 1970 duben - pdf-ocr
 • 05 - 1970 červen - pdf-ocr
řada XV. 1970-71
 • 01 - 1970 říjen - pdf-ocr
 • 02 - 1970 prosinec - pdf-ocr    příloha - pouť do Lurd, přestavba římského Velehradu - pdf-ocr
 • 03 - 1971 únor - pdf-ocr    příloha - nabídka knih KA Řím - pdf-ocr
 • 04 - 1971 duben - pdf-ocr
 • 05 - 1971 červen - pdf-ocr
řada XVI. 1971-72
 • 01 - 1971 říjen - listopad - pdf-ocr
 • 02 - 1971 prosinec - 1972 leden - pdf-ocr
 • 03 - 1972 duben - pdf-ocr
 • 04 - 1972 červenec - pdf-ocr
řada XVII. 1972-73
 • 01 - 1972 podzim - pdf-ocr
  • příloha - knihy na skladě KA Řím a Sklizně svobodné tvorby - pdf-ocr
  • zvláštní příloha - zemřel Mons. Bezdíček - pdf-ocr
 • 03 - 1973 léto - pdf-ocr
řada XVIII. 1973-74
 • 01 - 1973 podzim - pdf-ocr
 • 02 - 1973 zima - pdf-ocr
 • 02 - 1974 zima-jaro - pdf-ocr   [chybně označené číslo, správně 03 - 1974]
řada XIX. 1974-75
řada XX. 1975-76
řada XXI. 1976-77
 • 01 - 1976 podzim - pdf-ocr
 • 02 - 1977 duben - pdf-ocr    [chybné číslo řady, správně XXI.]
 • 03 - 1977 červen - pdf-ocr    [chybné číslo řady, správně XXI.]
 • 04 - 1977 červenec - pdf-ocr
 
řada XXII. 1977-78
řada XXIII. 1979
 • 01 - 1979 leden - pdf-ocr
 • 02 - 1979 léto - pdf-ocr
  • 9. 4. 1979 dopis P. Škarvady - úmrtí Felixe Mikuly - pdf-ocr
  • 30. 5. 1979 dopis P. Škarvady - úmrtí Adolfa Doležela - pdf-ocr
řada XXIV. 1980
řada XXV. 1981
 • 01 - 1981 postní doba - pdf-ocr    [chybné číslo řady, správně XXV.]
 • 02 - 1981 listopad - pdf-ocr
řada XXVI. 1982
řada XXVII. 1983
 • 01 - 1983 velikonoce - pdf-ocr
 • 02 - 1983 advent - pdf-ocr
  • 26. 2. 1983 dopis b. Škarvady - úmrtí Jaroslava Sychry - pdf-ocr
  • [červenec 1983] dopis b. Škarvady - úmrtí Bruna Restela - pdf-ocr
  • dopis b. Škarvady - úmrtí Adolfa Němce - pdf-ocr
řada XXVIII. 1984
 
 • 02 - 1984 postní doba - pdf-ocr
  • příloha 1 - list b. Škarvady českým věřícím v exilu k velikonocům 1984 - pdf-ocr
  • příloha 2 - dopis Jana Pavla II. "Zasvěcení Matce Boží na svátek Zvěstování" - pdf-ocr

řada XXIX. 1984-85

 • 01 - 1984 advent - pdf-ocr
  • příloha Pastýřský list b. Škarvady k jubilejnímu roku metodějskému 1985 - pdf-ocr
 • 02 - 1985 červen - pdf-ocr
řada XXX. 1985-86
řada XXXI. 1987
 • 01 - 1987 únor - pdf-ocr
  • příloha - Pastýřský list b. Škarvady o přípravě na svatořečení blahoslavené Anežky České - pdf-ocr
 
řada XXXII. 1987-88
 • 01 - 1987 vánoce - 1988 leden - pdf-ocr
 • informace o Desetiletí duchovní obnovy, kalendárium - pdf-ocr
řada XXXIII. 1988-89
 • 01 - 1988 vánoce - pdf-ocr
 • [02] - dopis b. Škarvady 8.2.1989 - pdf-ocr
  • příloha - pastýřský list b. Škarvady k postní době 1989 - pdf-ocr
řada XXXIV. 1990
 • 01 - 1990 zima - pdf-ocr    [chybné číslo řady, správně XXXIV.]
 • 28.2.1990 - pastýřský list b. Škarvady ke třetímu roku Desetiletí duchovní obnovy - pdf-ocr
 • 16.4.1990 - Vinculum missarum - pdf-ocr
řada XXXV. 1991
 • 01 - 1991 velikonoce - pdf-ocr    [chybné číslo řady, správně XXXV.]
 • 1991 srpen - Vinculum missarum - pdf-ocr
ročník 1992
 • 22.4.1992 - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • první neděle adventní 1992 - dopis b. Škarvady- pdf-ocr
ročník 1993
 • srpen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1994
 • srpen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • 30.12. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • pátá neděle postní - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1995
 • na sv. Štěpána - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1996
 • 7.7. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1997
 • 22.6. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • říjen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1998
 • velikonoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 1999
 • 30.1. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • 10.3. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
ročník 2000
 • 7.1. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
 • vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr