Antisovětský humor na Litvě

VINCAS MINCEVICIUS

UMORISMO ANTISOVIETICO IN LITUANIA

 

7° della Serie «LITUANIA»

 

Stampato in Urbania nel mese di gennaio 1981
dallo Stabilimento Tipolitografico Bramante a cura della Commissione per la Chiesa del Silenzio

 

"In Lituania si ride per non piangere e si piange per non ridere" = "Na Litvě se člověk směje, aby neplakal a pláče, aby se nesmál"

pdf-ocr

 

SERIE «LITUANIA»

Stampata a cura della Commissione per la Chiesa del Silenzio, 61049 URBANIA (Pesaro):
1) Lituania martire
2) Cronaca di una persecuzione
3) Siberia: cimitero del popolo lituano (parte 1a)
4) Siberia: cimitero del popolo lituano (parte 2a)
5) Lituania: la Chiesa nella tempesta (parte 1a)
6) Canti del martirio lituano
7) Umorismo antisovietico in Lituania

 

[ŘADA "LITVA"

Vydala Komise pro Církev mlčící, 61049 Urbania (Pesaro):
1) Litevští mučedníci
2) Kronika pronásledování
3) Sibiř: hřbitov litevského lidu (část 1a)
4) Sibiř: hřbitov litevského lidu (část 2a).
5) Litva: Církev v období bouřek (část 1a)
6) Písně o litevských mučednících
7) Antisovětský humor v Litvě]