Student and time

Voice of the democratic czech students in exile

*     London     *     ? – 1950 – ?     *     měsíčně     *

 

Obvykle osmistránkový cyklostylovaný časopis formátu 30 × 21 cm s tištěnou obálkou vydávala měsíčně v Londýně Free Czech Youth Organization, blízká Českému národnímu výboru, hnutí založenému generálem Lvem Prchalou. Anglicky.

dle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

 

1950

2 (červenec) - pdf-ocr   chybí s. 2-7