ZrNO

Zrelosť  Nádej  Orientácia

 

*     [Slovensko]     *     1989     *     čtvrtletně     *

 

"Časopis vyrastá z katolíckeho prostredia. Chceme si všímať potreby a túžby mladých ľudí, hľadajúcich duchovné hodnoty a zároveň svoje miesto v tomto svete, v tejto spoločnosti, v tejto dobe." - z úvodníku v 1. čísle

V r. 1989 vyšla 4 čísla. Způsob tisku: elektrografie (kopírka) A4, 20-40 s., grafická úprava.

 

Obsah:

1989/1
Kam sme sa vybrali /nový časopis o sebe/  3
Buďte apoštolmi /posolstvo Jána Pavla II. mladým/  4
Niečo o ... /R. Guardini o význame mlčania!/ /  5
Súhlasíme s "vlastným názorom" ? /o viere a ideológii/  6
Zo stretnutia 1. /teológ medzi nami/  8
Dom, či cesta ? /pre mladých katechétov/  10
Rukuješ ... /list regrútovi/  12
Púte - ako dalej ? /pozvanie do ankety o púťach/  13
Satanizmus ako droga /o jednom z problémov doby/  14
Spomienky /báseň/  18
Prečo ? /báseň/  18
Najvyšší čas /pieseň/  19
 
1989/2
Na úvod /naše plány.../  3
"V tomto znamení zvíťazíš" /z histórie/  4
Pár slov o... /R. Guardini o význame samoty/  9
Slovenský kardinál /z návštevy kardinála J. Tomku/  10
Zo stretnutia 2. /teológ medzi nami/  14
Sex, ale kedy? /k problému sexuality mladých/  18
"Šuflíková" viera... /pre mladých katechétov/  21
Púte - ako dalej /naša anketa/  24
Chystáme sa na výlety /rady pre začiatočníkov/  30
Sekta alebo reklama? /o aktuálnom probléme doby/  32
Král /z nového košického spevníka/  36
 
1989/3
Váš život je svedectvom /Ján Pavol II. mladým/  3
Košickí mučeníci /Medailón k 370. výročiu/  4
Zo stretnutia /teológ medzi nami/  9
Osudy jedného pastiera /predstavujeme otca J.Ch.Korca/ 12
Pár slov o ... /R. Guardini o odpočinku/  19
Francúzska revolúcia /pohľad súčasného historika/  20
Sex - erotika - láska /o vzťahoch medzi mladými/  23
Ako spestriť katechézu /postrehy uznávanej odborníčky/  26
Semmering /reportáž z festivalu/  29
Narkomanka /svedectvo o premožení drogy/  32
WROCLAW /pozvánka na stretnutie mládeže/  39
Z vašej tvorby /Poézia/  40
 
1989/4
Sloboda = zodpovednosť  3
Ján Pavol II. mladým  4
Slovenské hroby  6
Valdice / Spomienka na niektorých politických väzňov 60-tych rokov/  9
Vieme sa modliť ? / Z prednášky teológa Dr. J. Zvěřinu /  22
Tenisová hviezda CHang  26
Nebezpečenstvo sexu bez lásky  27
Taizé  30
Konverzia sovietskeho plukovníka  32
Za vieru na psychiatriu ?  34
Návrh tematických okruhov /pre 14-18ročnú mládež v spoločenstvách/  38
Perzekvovaným - báseň /Mníchov/  40
 
 

1989

 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr