Kurs

Vydáváno v letech 1922–46, celkem 53 čísel. 

V letech 1941–46 byli editory Maria a Michael Florianovi.

 

1 - Sbírka, 1922.

2 - Sbírka, záři 1922.

3 - Lev Šestov: Filosofie Tragedie. 1923, 69 s. - pdf-ocr

4 - Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty.

5 - Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty, dřevoryty.

6 - Paul Frémeaux: Poslední dnové císaře Napoleona. 1923, 273 s. - pdf-ocr

7 - Sbírka, červen 1923.

8 - René Lobstein: Merkur, čili dvanáctero arkán Obchodu. 1924, 52 s.

9 - Sbírka, jaro 1925.

10 - Ondřej Beaunier: Nejodpornější dobráci. 1925, 45 s. - pdf-ocr

11 - Paul Laffit: Finance podle Jeroboama. 1925, 91 s. - pdf-ocr

12 - Romano Guardini: Posvátná znamení.

13 - Dicta Napoleonská. 1925, 148 s. - pdf-ocr

14 - Georges Masson: Kurs dokonalého poslance.

15 - Henry Massoul: Poutnici Milostivého léta,

16 - Eduard Kučera: Chvála fanatiků.

17 - Kurs Napoleonský.

18 - Einsteinova theorie.

19 - Blanc de Saint-Bonnet: Oslabení lidského rozumu. 1927, 153 s. - pdf-ocr

20 - Ludvík z Pernštýna, Naučení rodičům. 1928, 65 s.

21. Andrew Lang, Panna Orleanská.

22 - Humbert Clérissac: Poselkyně Božské politiky. 1431-1931, 47 s. - pdf-ocr

23. Josef Mayer, Fysiognomie sv. Kateřiny Sienské.

24. Romano Guardini, Liturgie jako hra. — Křesťanství a kultura.

25. Romano Guardini, Těžkomyslnost a její smysl.

26. E. Dupréel, Ti, kdož se odříkají.

27. Pierre Delbet, Úkol magnesia ve zjevech biologických.

28. Theophile Delaporte, Katolíci moroví.

29. J. K. Miklík, K svobodě bádání. (Analysa spisu Brentanova.)

30. Aršag Cobanian, Řehoř Narecký.

31. J . K. Miklík, K přesnosti myšlení. (Doslov k práci Brentanově.)

32. Fr. J. J. Buytendijk, Vzdělání mládeže živoucím konáním.

33. Rudolf Schwarz, Staveniště Evropy.

34. Marcel Braunschwig, Abbé Du Bos.

35. Rudolf Eucken, Dějiny.

36. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 1.

37. August Brunner, Řeč jako počáteční východisko teorie poznání.

38. G. Hoornaert, Breviář.

39. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 2.

40. André George, Dílo Ludvíka de Broglie a fysika dneška.

41. Ct. Ventura de Raulica, Království Ježíše Krista.

42. Ct. Ventura de Raulica, Církev a stát.

43. Tomáš Štítný ze Štítného, Knížky šesterý o obecných věcech křesťanských.

44. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojíti pravdy 2.

45. Max Picard, Útěk před Bohem.

46. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojiti pravdy 1.

47. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodc e Maurice Blondela 1.

48. G. Hoornaert, Boj čistoty.

49. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodce Maurice Blondela 2.

50. Gabriel Marcel, Stav ontologického tajemství a konkrétní se k něm u přiblížení.

51. Georges Develshauvers, Synthesa lidského myšlení.

52. Malěj Tanner, Životopis Antonína Possevina.

53 - Jakob Balmes: Filosofie budoucnosti. 1946, 54 s. - pdf-ocr