Kulturní klub (Vídeň)

 

 

KULTURNÍ KLUB ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU

od 1988 - KULTURNÍ KLUB

nejpozději od 1992 - KLUB

 

Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku.

 

*     Vídeň     *     1981 – 2019 ?    *     měsíčně, dvouměsíčně     *

 

Bulletin exilového sdružení s názvem Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku (zal. 1974) redigoval Přemysl Janýr, v letech 1983-85 se na redakční práci podílela Zuzana Richterová, poté redaktor neuváděn, až do roku 1996 se však na přípravě textů podílel opět zejména P. Janýr. List přináší kulturní a politické zpravodajství a publicistiku, zabývá se zejména exilovými tématy, ale soustředí se i na společenskopolitický vývoj v Československu (se zvýšenou pozorností v 90. letech). Koncem 90. let se nadále objevuje krajanská tematika (mj. v rubrice Z české a slovenské Vidně), rozhovory, inzerce a různá oznámení. Řada článků je převzata z domácího tisku. Časopis vycházel měsíčně kromě prázdninových měsíců, od roku 1998 vychází dvanáct čísel ročně. 

List vycházel zřejmě do r. 2019. V posledních letech vycházel dvouměsíčně v nákladu 1000 ks a rozsahu 60-100 s. s rubrikami: Z české a slovenské Vídně, Kultura, Ekonomika, Události, Rozhovor, Sport a Zajímavosti. Otiskoval fejetony a ukázky z poezie a prózy, pro děti povídky a pohádky. Popisoval události v české a slovenské Vídni, ale i v Česku a Slovensku, formou kalendária přinášel informace o akcích české a slovenské menšiny. Redakci v těchto letech tvořili: vedoucí redaktorka Helena Basler, zástupce Marie Brandeis, redakční překladatelka Pavlína Böhmová-Lössl. Redakční kruh: Martin Franc, Karel Helmich, Jan Horák, Ludvík Kavín, Jan Kahuda, Eva Kalinová, Michael Lion, Marta Marková, P. J. N. Popov, Květa Ozábalová, Andrea Ozábalová, Helena Stejskalová, Nela Štěrbová, Tomáš Vaněk, Michaela Kováčiková, Jiří Zajíček a Peter Žaloudek. Fotografovali Richard Basler a Kurt Mattola

Literatura: Kulturní klub oslavuje. Kulturní klub 1999, č. 9

Kulturní klub Čechů a Slováku v Rakousku: Informační bulletin / Přemysl Janýr, Zuzana Richterová. - Wien: Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich. - 21 × 15 cm, 4-31 s.; od r. 1984 30 × 21 cm. - Od č. 4/88 název Kulturní klub, podnázev Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku; v tiráži podnázev Informační bulletin (Informationsbulletin). V lednu 1985 vyšlo zvl. vyd., předcházející opožděné lednové číslo.

zdroje: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz;   www.kulturklub.at

 

1984

5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1985

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1986

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr chybí s. 16
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1987

1 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

 

1988

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr

 

1989

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

 

1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1991

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr

 

1992

4 - pdf-ocr

 

1993

9 - pdf-ocr

 

1995

8 - pdf-ocr

 

1996

5 - pdf-ocr

6 - pdf-ocr