Kulturní klub (Vídeň)

KULTURNÍ KLUB ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU,

od 1988 KULTURNÍ KLUB

 

Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku.

 

*     Vídeň     *     1981     *     měsíčně     *

 

Bulletin exilového sdružení s názvem Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku (zal. 1974) redigoval Přemysl Janýr, v letech 1983-85 se na redakční práci podílela Zuzana Richterová, poté redaktor neuváděn, až do roku 1996 se však na přípravě textů podílel opět zejména P. Janýr. List přináší kulturní a politické zpravodajství a publicistiku, zabývá se zejména exilovými tématy, ale soustředí se i na společenskopolitický vývoj v Československu (se zvýšenou pozorností v 90. letech). Koncem 90. let se nadále objevuje krajanská tematika (mj. v rubrice Z české a slovenské Vidně), rozhovory, inzerce a různá oznámení. Řada článků je převzata z domácího tisku. Časopis vycházel měsíčně kromě prázdninových měsíců, od roku 1998 vychází dvanáct čísel ročně. List vychází ještě koncem 90. let.

Literatura: Kulturní klub oslavuje. Kulturní klub 1999, č. 9

Kulturní klub Čechů a Slováku v Rakousku: Informační bulletin / Přemysl Janýr, Zuzana Richterová. - Wien: Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich. - 21 × 15 cm, 4-31 s.; od r. 1984 30 × 21 cm. - Od č. 4/88 název Kulturní klub, podnázev Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku; v tiráži podnázev Informační bulletin (Informationsbulletin). V lednu 1985 vyšlo zvl. vyd., předcházející opožděné lednové číslo.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1988

6 - pdf-ocr