Komunikace

Komunikace (Pražské komunikace)

 

Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Pražské komunikace ([1]/84 - 1-2/86); zkr. PK; Komunikace (od č.1/87);
2. Časopis pro křesťanskou kulturu (od č.1/88);
3. anonym;
4. [Praha];
5. Texty některých autorů jsou zde uvedeny bez jejich vědomí ([1]/84); Texty některých autorů jsou zde přepsány bez jejich vědomí ([1]/85); Všechny zde publikované texty vycházejí bez vědomí autorů (2/87); Při případném převzetí některého z příspěvků jinými časopisy uvítáme, když budou jako pramen uvedeny KOMUNIKACE (2/87, 2-3/88); Ne-li uvedeno jinak, vycházejí všechny zde publikované texty bez vědomí autorů (2-3/88);
6. A4 (kromě [3]/85);
7. 85-[334];
8. průklep (částečně xerox); xerox; jehličková tiskárna; sešito, brožováno v (polo)kartónu nebo vázáno v plátně;
9. ilustrace;
12. 1-3x ročně;
13. 11;
14. [1]/84; [1]/85; 2/85; [3]/85; 1-2/86; 1/87; 2/87; 1/881 2-3/88; 1989?
 
B.
1. Časopis pro křesťansky orientovanou literaturu, filozofii a teologii.
2. Obsah; rubriky (2/85 - 1/87, 2-3/88): Popelnice; Z jámy pamětnice; přílohy (1-2/86,1/87, 2-3/88).
3. Většinou plná jména, někdy šifry a pseudonymy; a) M. Balabán, V. Černý, K. Doležal, J. Hradec, L. Jedlička, I. Kotrlá, M. Krčma, K. Křepelka, F. Lazecký, V. Malý, J. Mlejnek, J. Olič, J. Zvěřina;
b) G. Bernanos, I. Bochenski, G. Herling-Grudzinski, E. Lévinas, Cz. Milosz, C. Tresmontant, E. Wiesel.
4.a) Próza, poezie, statě, eseje, fejetony, studie, úvahy, kritiky, recenze, ankety, portréty, reportáže, komentáře, polemiky, rozhovory.
b) Literatura (většinou křesťansky orientovaná): próza a poezie současných (zčásti začínajících) českých autorů (P. Řezníček, P. Kabeš, K. Křepelka, J. Mlejnek, K. Doležal, J. Olič, P. Kreibich, J. Tma, J.H. Krchovský), méně překladů (Cz. Milosz, Ch. Bukowski, H. Carossa); studie, kritiky a portréty křesťansky orientovaných autorů: J. Olič o J. Demlovi a J. Váchalovi, F. Lazecký o časopisu Řád, V. Černý o L. Bloyovi, M. Krčma o Katolické moderně; recenze (Kniha smíchu a zapomnění M. Kundery; ... a bude hůř J. Pelce; polemika o Revolver Revue); rozhovor s Cz. Miloszem; filozofie: studie a eseje o filozofii 20. století, C. Tresmontant, Budoucnost křesťanství; J. Maritain, Křesťané a nekřesťané; H.U. von Balthasar, Co je na církvi katolické?, E. Lévinas, Simone Weilovd proti bibli, E. Stein, Od časného k věčnému; teologie: J. Zvěřina o pojmu laik v katolické církvi; V. Malý, Jedna církev; R. Guardini o Svatém Františku z Assisi; anketa Kdo je pro Tebe (podle Vás) Ježíš Kristus? (odpovědi E. Kantůrkové, J. Zvěřiny aj.); M. Balabán,Nepředmětný Bůh; judaismus (zvl. v č.2/87): rozhovor s E. Wieselem, nový antisemitismus, dialog mezi křesťanstvím a židovstvím; moderní dějiny židovského lidu; přednášky pražského rabína O.A. Kukly; dějiny: tzv. II. republika, stržení Mariánského sloupu v Praze z katolického hlediska; výtvarné umění: portrét M. Chagalla, studie o body-artu; aktuální politické dění (2-3/88): demonstrace (21.8.88, 28.10.88, Palachův týden 1989);
Dvě čísla vyšla jako knihy: [3]/85: C. Tresmontant, Základní pojmy křesťanské metafyziky: Stručný přehled; 1/88: I.M. Bochenski, Stručný slovník filozofických pověr.
c) Asi třetina původních příspěvků, dvě třetiny překladů (většinou z francouzštiny a polštiny); několik textů převzato.
 
C.
1. "Pražské komunikace", KS 1/86. ([l]/84-2/85)
"Pražské komunikace", KS 2/87. (1-2/86)
2. "Komunikace", Infoch 21/89. (2-3/88)
3. "Post communio", Komunikace 1/87.
"Post communio", Komunikace 2/87.
"Post communio", Komunikace 2-3/88.
 
D.     Rozhovor s vydavatelem (5.4.89):
1. Praha.
2. 25-100; stoupající tendence.
3. Vždy průklep (praktické, nezávislost na technice, jedna strana stojí asi 5 Kčs); dodatečně malý počet (asi 5) xerokopií.
4. Původní titul vznikl náhodou: podle podniku Pražské komunikace, jehož štítky jsou všude po Praze. Později už jen Komunikace (plurál!), protože časopis neměl být omezen jen na Prahu.
5. Dlouhé rozmýšlení, již po roce 1968; tehdy byly zrušeny stejně r.1948 soukromé tiskárny, velká opora české literatury. Nejprve psaní, překlady a myšlení "do zásuvky". Z kruhu přátel (výměna názorů a materiálů) vznikly roku 1977 dva almanachy Co dům dal. Časopis ale neměl mít charakter kompilátu, měl být uspořádán podle motta jednota v rozmanitosti; přísná estetická kritéria při výběru textů; stálé problémy: shánění literatury, technické možnosti.
6. Literatura, umění, teologie, filozofie; přednost měly netradiční původní příspěvky; informace z domova i z ciziny; důležité: překlady; cíl: obnova křesťanské kultury.
7. Polská filozofie, poezie (Cz. Milosz); francouzský a německý katolicismus; česká duchovní kultura, spirituální poezie.
8. Kněží, křesťané; relativně mnoho mladých lidí.
9. Především v Praze, Brně, Bratislavě.
10. Rozmluvy, Studie.
11. Střední Evropa, Střední Evropa (brněnská verse), Fragment
14. Akord, Řád, Vyšehrad
15. Prodej
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
ročník 1984
ročník 1985
ročník 1986
ročník 1987
ročník 1988
  • 01 - Bocheński: Stručný slovník filozofických pověr - pdf, obsah
  • 02-03 - pdf, obsah
ročník 1989
  • 01 - Frossard: Portrét Jana Pavla II. - pdf
  • 02-03 - pdf, obsah