Klánský-Člověk číslo 147

Jan Klánský  [vlastním jménem Radko Klein-Jánský] - Člověk č. 147

Vyšlo jako 7. svazek Edice satiry. Vydal  Kruh přátel satiry v prosinci 1953. Nestr. [52] s. - pdf-ocr

Obsahuje dvě  prózy: 1 - Reportáž psaná na rozloučenou s tímto světem, 2 - Reportáž psaná na cestě do neznáma.

Reportážní svědectví o vnějších i vnitřních potížích exulantova hledání nového domova.

 

EDICE SATIRY

Edici řídil a financoval v lelech 1952 - 54 v Londýně pod hlavičkou Kruhu přátel satiry anonymně Stanislav Brzobohatý (*1924, Brno-Židenice) za redakční spolupráce Roberta Vlacha (28.1.1917 Praha - 29.1.1966 Norman, USA). Odpovědnou vydavatelkou byla snoubenka, později manželka S. Brzobohatého Marie Zárubová (6.6.1925 - 24.1.1994). Obsahem i úpravou edice navázala na publikace, které Brzobohatý vydával v Londýně vlastním nákladem - První kopa trní (1950) a Druhá kopa trní (1951). V roce 1957 přijal jméno Stanislav Berton, v roce 1964 přesídlil do Austrálie, čímž Edice satiry zanikla. V Austrálii S. Berton později vydal opět vlastním nákladem mimo jiné několik publikací o atentátu na Heydricha a obsáhlou sbírku exilového humoru, druhé a značně rozšířené vydání Smích za železnou oponou II.).

Svazky jsou cyklostylované v jednotné úpravě i formátu 21x14 cm. Náklad se pohyboval mezi 400 - 500 výtisky.

10. svazek edice - V. Šourek: Ostrým perem (satirické povídky Jaroslava Strnada) - byl připraven, ale finanční situace rodiny Brzobohatých po narození syna již pokračování vydavatelské činnosti neumožňovala. 

Edice přinášela poezii i prózu proměnlivé kvality, protože Brzobohatý především hledal autory a nebral příliš velké ohledy na jejich dosavadní literární zkušenosti i zájmy.

 

Vyšly svazky:

1 - Brzobohatý, Stanislav: Smích za železnou oponou [Anekdoly] Kruh přátel satiry, srpen 1952. [64] s. Anekdoty.

2 - Vlach, Robert: Verše pro nikoho. (Úsměšky, hořkosti, invektivy) Kruh přátel satiry, říjen 1952 [40] s. Sbírka básní.

3 - Brzobohatý, Stanislav: Padni, komu padni (1948-1952 ) [Verše a aforismy] Kruh přátel satiry, prosinec 1952. [42] s. Sbírka básní.

4 - Výbor exilové satiry I. /17 autorů/. Uspoř. Alfa [Robert Vlach] Kruh přátel satiry, duben 1953 [56] s. Autoři příspěvků Stanislav Brzobohatý, -am- , Alfa [Robert Vlach], F. X. Havlíček [Hešík, František X.], Jaroslav Jináč, Jiří Kavka [Robert Vlach], Jan Klánský, Jan Pollák, Miloš Svoboda, Alois Vampulík, Antonín Vlach, Robert Vlach, Abeceda, Mm, Cilka Rozehnalová, Štírek, Zet. Sborník.

5 - Havlíček, Franz Xaver [Hešík, František X.]: Lid bez psí kosti [Prózy ] Kruh přátel satiry, červen 1953. [60] s. Pův. vyd. Die rote goldene Stadt. Frankfurt/Main: Rudl, 1952. - 208 s.: il. Povídky.

6 - Baťa, Jan Antonín: Satiry a aforismy. Kruh přátel satiry, listopad 1953 [40] s. Sbírka básní.

7 - Klánský, Jan [Radko Klein-Jánský]: Člověk č. 147 [2 prózy: 1 - Reportáž psaná na rozloučenou s tímto světem, 2 - Reportáž psaná na cestě do neznáma.] Kruh přátel satiry, prosinec 1953 [52] s. Reportážní svědectví o vnějších i vnitřních potížích exulantova hledání nového domova.

8 - Alfa [Vlach, Robert]: Zvolil jsem exil [Prózy] Kruh přátel satiry, duben 1954. [52] s. Úvahy.

9 - Výbor exilové satiry  II. [Uspoř. S. Brzobohatý ] Kruh přátel satiry, září 1954 [52] s. Další autoři Alfa [Robert Vlach], Gama, Jan Houslista [zřejmě Robert Vlach], Jiří Kavka [Robert Vlach], Vladimír Kladenský, Jan Klánský, Z. R., Satiricus, Václav Šourek, Břetislav Vysočanský, Mojmír Zachar, Marie Zárubová, F. Česnek, Š. V., Zet. Sborník.