Jozef Roman - Kresťanská samizdatová literatúra po roku 1968

Jozef Roman SVD

Diplomová práca

Trnavská univerzita
Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Aloisianum

Bratislava 1997, 49 s., slovensky

Školiteľ: P. Juraj Dolinský SJ 

 

plný text - pdf-txt