Hlas domova - Min. vnitra

Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do Československa.

 
*     Praha (ČSR)     *     1955 - 1957     *     týdně, později čtrnáctidenně
 
Titul vycházel v Praze od 14. června 1955 do 5. února 1957, nejprve týdně, počínaje číslem 42/56 čtrnáctidenně. Vydávalo ho Ministerstvo vnitra, formálně pak Výbor pro zabezpečeni osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR. Jeho cílem bylo přesvčdčit poúnorové exulanty k návratu do vlasti; obsahoval především příspěvky vyzdvihující výhody života v Československu a články o problémech integrace Čechů a Slováků do západního světa; byl určen nejen exulantům samotným, ale také jejich rodinám žijícím v ČSR.
 
Hlas domova: Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR, - Praha: Výbor pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR. 47 x 34 cm, 4 s. - Průběžné číslování. - Příspěvky v češtině a slovenštině.Ve fondu British Library v Londýně jsou uložena čísla 1-29/1955; 30-48, 50-58, 60/1956 a č. 61-63/1957.
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

1955

1956