Hlas domova - Min. vnitra

Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do Československa.

 
*    Praha (ČSR)    *    1955-1957    *    týdně, později čtrnáctidenně
 
Titul vycházel v Praze od 14. června 1955 do 5. února 1957, nejprve týdně, počínaje číslem 42 / 1956 čtrnáctidenně. Jako vydavatel uveden "Výbor pro zabezpečeni osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR", skutečným vydavatelem bylo Ministerstvo vnitra, resp. StB. Jeho cílem bylo přesvědčovat poúnorové exulanty k návratu do vlasti; obsahoval především příspěvky vyzdvihující výhody života v komunistickém Československu a články akcentující problémy integrace Čechů a Slováků do západního světa; byl určen nejen exulantům samotným, ale také jejich rodinám žijícím v ČSR.
 
Hlas domova: Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR, - Praha: Výbor pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR. 47 x 34 cm, 4 s. - Průběžné číslování. - Příspěvky v češtině a slovenštině.
 
dle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

1955

29 - pdf-ocr

1956

34 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
57 - pdf-ocr