Fragment (K)

Legenda (nové okno): Posset: Česká samizdatová periodika 1968-89

 

FRAGMENT

A.
1. Fragment;
3. anonym;
4. [Bratislava];
6. A4;
7. [99]-[117];
8. průklep; sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. 3x ročně;
13. 3;
14. 1/[zima 86-87]; 2/87; 3/Jeseň 87; 1989x
 
B.
1.
Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah.
3. Plná jména, šifry; a) M. Bohúň, B. Hrabal, M. Knížák, M. Krčma, J. Silan, J. Sojka, K. Šebek, D. Tatarka;
b) G. Bataille, W. S. Burroughs, B. Gysin, D. Hollier, J. Mansour.
4. a) Poezie, próza, eseje, glosy, recenze, anotace, písňové texty.
b) Beletrie následujících uměleckých směrů (v ukázkách a recenzích): katolická moderna (J. Silan, J. Deml), surrealismus (K. Šebek), underground (P. Placák, J. Tma, Plastic People of the Universe, W. S. Burroughs), erotická literatura (G. Bataille); recenze výstav výtvarného umění a cizojazyčné, samizdatové a exilové literatury; písňové texty a portréty rockových skupin (Plastic People of the Universe, Garáž, Laura a její tygři), představení díla D. Tatarky (Navrávačky).
c) Asi polovina původních příspěvků (především recenze, glosy), překlady z cizojazyčných pramenů a některé texty převzaty z českého a slovenského samizdatu.
d) Asi dvě třetiny textů ve slovenštině, třetina v češtině.
5. Knižná edícia Fragmentu: od roku 1987.
6. Sloučení s K; od 1. 3. 88 vychází Fragment-K.
 
C.
1.
Michal Kubín, "Slovenský fragment", Acta 3-4/87, 34. (1, 2)
2. "Fragment", Vokno 13/[7-88]. (3)
"Fragment", Vokno 14/[88]. (1)
"Fragment", Vokno 14/[88]. (2)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58.

 

FRAGMENT - K

A.
1.
Fragment-K;
3. anonym;
4. [Bratislava];
6. A4;
7. 116-136;
8. průklep; cyklostyl (částečně xerox); sešito, brožováno nebo ručně vázáno v polokartónu či deskách;
9. ilustrace;
12. 4x ročně;
13. 4;
14. 1/1.3.88; 2/15.5.88; 3/1.10.88; 4/[12-]88; 1989-

B.
1.
Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah; pravidelné rubriky: Recenze-glosy-kritiky.
3. Plná jména, šifry (především u recenzí); a) V. Bilak, M. Bohúň, J. Čarnogurský, I. Hoffman, I. Kadlečík, P. Klimeš, M. Kusý, V. Maňák, J. Mlejnek, A. Navrátil, M. Ohnisko, J. Olič, T. Petřivý, H. Ponická, V. Prečan, A. Selecký, M. Smolík, J. Sojka, M. Šimečka, M. M. Šimečka, D. Tatarka;
b) J. L. Borges, M. Buber, E. Canetti, W. Gombrowicz, Cz. Milosz.
4. a) Próza, poezie, eseje, fejetony, kritiky, recenze, polemiky, glosy, dokumenty, portréty, reportáže.
b) Česká, slovenská a cizojazyčná literatura 20. století; recenze novinek (samizdat, exil, oficiální publikace), výstav a moderní hudby; anketa Prečo píšete? (s odpovědmi světových autorů); zprávy a reportáže k aktuálním společenským a politickým událostem (demonstrace za náboženskou svobodu 25. 3. 88 v Bratislavě; architektura); politika: polemiky s oficiální propagandou (pomlouvačná kampaň proti J. Čarnogurskému); filozofie,
c) Většinou původní příspěvky; některé texty převzaty z oficiálního tisku (Rudé právo, Kmen), samizdatu (Obsah) a exilových publikací (Index) nebo přeloženy.
d) Asi tři čtvrtiny textů ve slovenštině a čtvrtina v češtině.
5. Knižná edícia Fragment-K: od roku 1988.
6. Vznik sloučením Fragmentu a K.

C.
2. "Fragment 'K'", Infoch 17/88. (2)
"Fragment K", Vokno 14/[88]. (1)
"Fragment K", Vokno 14/[88]. (2)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58.dd
zdroj: Posset 1993 viz a samizdat.sk
 

1988

2 - pdf-ocr
 

1989

2 - pdf-ocr