Doktor Jan z Pomuku

 

 

Doktor Jan z Pomuku - patron země české - pdf-ocr

 

Obsah
 
Úvod /-Konstantin-/ ..................................................................1
Odkud, Jene, smutně kráčíš ................................................... 4
Josef Pekař : Z bojů o Jana Nepomuckého ............................ 5
Historie Jana z Pomuku /-lukáš-/ ........................................... 15
Jan z Jenštejna : O mučení a smrti Jana z Pomuku .............. 23
Jan z Ponuku ve světle antropologického výzkumu ............... 24
J.V.Polc : Mučedník zpovědního tajemství ? .......................... 33
Jan z Jenštejna /-aln-/ ............................................................. 39
Kázání o narození Kristově ..................................................... 45
O útěku před světem........................................ ........................46
O pravém šlechtictví .................................................................48
Kniha obranná.......................................................................... 49
Píseň o zvěstování Panny Marie ..............................................52
Doktor Johánek na venkov neodjel........................................... 55
Jan Nepomucký jako znamení odporu /,basil-/ ........................ 54
Vladimír Neuwirth : Útěk pred tváří svatého Jana .................... 50