CM (Cyrilometodějský) věstník (Londýn)

CM věstník, Cyrilometodějský věstník

*   Londýn   *   ? - 1961 - dosud(?)   *   měsíčně, později nepravidelně

Cyrilometodějský věstník vydávala Cyrilometodějská liga akademická, později Cyrilometodějská liga, od 1974 Velehrad, redigovali jej Jan Lang a Josef Pazderka. Některá čísla vyšla pod odlišnými tituly Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie a Velehrad (viz níže). List podobného názvu vycházel již v roce 1949, ten se však v roce 1950 přejmenoval na Nový život a přestěhoval se do Itálie (viz). CM věstník doložen ještě v roce 1997, zřejmě dosud vychází. V roce 1977 se náklad pohyboval kolem 900 výtisků.

Některá čísla mají jiný název: Velehrad (únor, velikonoce, říjen/66; září, advent/67; září, listopad, vánoce/68; leden, půst, Svatý Duch, léto/69; leden, půst/70; únor, [květen]/71), Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie (velikonoce/61; červenec/65; leden, oktáv Ducha Sv., červenec/68; podzim/70; léto/71; leden, červen, říjen, prosinec/72). Od r. 1973 vychází Apoštolát souběžně s CM Věstníkem jako samostatný titul.

CM Věstník / Jan Lang SJ, Josef Pazderka SJ. - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 X 21 cm, 2-6 s.; do č. červen/72 25,5 x 20,5 cm nebo 33 x 20,5 cm (nepravidelné střídání).

 

APOŠTOLÁT SV. CYRILA A METODĚJE POD OCHRANOU BL. PANNY MARIE

*     Londýn     *     (1961)—1973-1974-7     *     nepravidelně     *
List vydávala Cyrilometodějská liga v Londýně. Původně se tento název uplatnil u některých čísel CM věstníku (doloženo v letech 1961, 1965, 1968, 1970-1972), od roku 1973 vycházely oba listy paralelně. Bez bližších informací. 
 
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 x 21 cm, 2 s. - Další varianty názvu: Apoštolát pod ochranou Panny Marie Matky Jednoty; Apoštolát CML. - 1974 vyšla příloha obsahující text telegramu Sv. Otce k příležitosti farního jubilea. Od r. 1974 jako vydavatel uváděn Velehrad. - U č. půst/68 otištěn po obou stranách stejný text, chybí tak pravidelné Zprávy z farnosti. - V r. 1970 vyšel dopis odběratelům týkající se výročí srpnových událostí 1968.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz