CM (Cyrilometodějský) věstník (Londýn)

CM věstník, Cyrilometodějský věstník

*   Londýn   *   ? - 1961 - dosud(?)   *   měsíčně, později nepravidelně

Cyrilometodějský věstník vydávala Cyrilometodějská liga akademická, později Cyrilometodějská liga, od 1974 Velehrad, redigovali jej Jan Lang a Josef Pazderka. Některá čísla vyšla pod odlišnými tituly Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie a Velehrad (viz níže). List podobného názvu vycházel již v roce 1949, ten se však v roce 1950 přejmenoval na Nový život a přestěhoval se do Itálie (viz). CM věstník doložen ještě v roce 1997, zřejmě dosud vychází. V roce 1977 se náklad pohyboval kolem 900 výtisků.

CM Věstník / Jan Lang SJ, Josef Pazderka SJ. - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 X 21 cm, 2-6 s.; do č. červen/72 25,5 x 20,5 cm nebo 33 x 20,5 cm (nepravidelné střídání).

- Některá čísla mají jiný název: Velehrad (únor, velikonoce, říjen/66; září, advent/67; září, listopad, vánoce/68; leden, půst, Svatý Duch, léto/69; leden, půst/70; únor, [květen]/71), Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie (velikonoce/61; červenec/65; leden, oktáv Ducha Sv., červenec/68; podzim/70; léto/71; leden, červen, říjen, prosinec/72). Od r. 1973 vychází Apoštolát souběžně s CM Věstníkem jako samostatný titul.

APOŠTOLÁT SV. CYRILA A METODĚJE POD OCHRANOU BL. PANNY MARIE
* Londýn * ( 1961 )—1973-1974-7 * nepravidelně
List vydávala Cyrilometodějská liga v Londýně. Původně se tento název uplatnil u některých čísel CM věstníku (doloženo v letech 1961, 1965, 1968, 1970-1972), od roku 1973 vycházely oba listy paralelně. Bez bližších informací. 
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 x 21 cm, 2 s. - Další varianty názvu: Apoštolát pod ochranou Panny Marie Matky Jednoty; Apoštolát CML. - 1974 vyšla příloha obsahující text telegramu Sv. Otce k příležitosti farního jubilea.
LP: č. 1, 2, září, advent/1973; nový rok, půst, květen/1974
 
Od r. 1974 jako vydavatel uváděn Velehrad. - U č. půst/68 pravděpodobně omylem otištěn po obou stranách stejný text, chybí tak pravidelné Zprávy z farnosti. - V r. 1970 vyšel (pravděpodobně samostatně) dopis odběratelům týkající se výročí srpnových událostí 1968. -U č. velikonoce/84 chybí avizovaná samostatná příloha List Dra Jaroslava Škarvady. -U č. listopad/84 chybí druhý list. - U č. březen-duben/91 chybí 2. s. prvního listu.

LP: velikonoce, říjen/1961; září, advent/1964; červenec/1965; únor, velikonoce, říjen, listopad, vánoce/1966; půst, velikonoce, Svatý Duch, září, advent/1967; leden, půst, po velikonocích, oktáv Ducha Sv., červenec, září, listopad, vánoce/1968; leden, půst, Svatý Duch, léto, září-listopad/ 1969; leden, půst, duben, červen, září, podzim, listopad/1970; leden, únor, [březen], [květen], léto, září, říjen, [vánoce]/[1971]; leden, půst, květen, červen, říjen, advent, prosinec/1972; č. 1, 2, velikonoce, letnice, červenec, září, říjen, advent/1973; leden, půst, květen, srpen-říjen, advent/1974; leden, půst, duben, červen, září, listopad, vánoce/1975; leden, půst, květen, červen, srpen, září, podzim, vánoce/1976; leden, půst, velikonoce, červen, červenec, září-pro-sinec/1977; leden, půst, velikonoce, květen, červen, srpen-prosinec/1978; leden, únor, půst, květen-prosinec/1979; leden, půst, velikonoce, květen-červenec, září-listopad, vánoce/1980; leden-srpen, říjen, listopad, vánoce/1981; leden, únor, velikonoce, květen-listopad, vánoce/1982; leden-listopad, vánoce/1983; leden-březen, velikonoce, květen-prosinec/1984; leden-listopad, vánoce/1985; leden-listopad, vánoce/1986; leden-červenec, září-listopad, vánoce/1987; leden--listopad, vánoce/1988; leden-listopad, vánoce/1989; leden-listopad, vánoce/1990; leden, únor, březen-duben(velikonoce), duben-květen, květen-červen, červenec-září, listopad, prosinec/ 1991; leden-květen, srpen-prosinec/1992; leden-duben, červen, září-prosinec/1993; leden, únor, duben-prosinec/1994; leden-prosinec/1995; leden-prosinec/1996; leden-duben/1997.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz