Časopis katolického duchovenstva

1828 - 1851 název Časopis pro katolické duchovenstvo

1859 - 1949 název Časopis katolického duchovenstva

 

*     Praha     *     1828 - 1851, 1859 - 1949     *     4 - 10 x ročně     *

 

Založil ho Karel Alois Vinařický (1803-1869), jazykovým korektorem byl František Ladislav Čelakovský.

V různých dobách ho redigovali Mikuláš Tomek, Vojtěch Procházka, Ignác Mráz, Václav Vilém Václavíček, Václav Michal Pešina, Jan Valerián Jirsík, František Xaver Havránek, Eduard Tersch, Karel Alois Vinařický, Klement Borový(1838-97), František Borgia Krásl (1844-1907), František Xaver Kryštůfek (1842-1916), Josef Tumpach (1862-1916), Antonín Podlaha (1865-1932), František Xaver Stejskal (1866-1924), Josef Čihák (1880-1960), Josef Vajs (1865-1959), Karel Kadlec (1886-1961), Josef Hronek (1890-1954).

Časopis byl též orgánem různých společností: 1876 až 1920 vědecký odbor Křesťanské akademie v Praze, od 1921 Česká bohoslovecká fakulta a Společnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze, od 1923 Klub duchovenstva Československé strany lidové, od 1925 Akademie sv. Tomáše Akvinského.

Od 1923 vychází příloha Sursum, jejím redaktorem je Josef Hronek. 1906-1910 příloha Slavorum litterae theologicae.

„Jest nesporno, že Časopis katolického duchovenstva jest z nejstarších českých časopisů vůbec, že jest jediným důstojným representantem časopiseckým theologické vědy v českém národě, že zásluhy jeho o vybudování české theologické literatury a o vzdělání katolického duchovenstva v naší vlasti jsou nesmírné a nehynoucí.“ (ČIHÁK, Dr.: Jubilejní stý ročník ČKD, ČKD 1934/1. Str. 3.)

Předplatitelé se pohybovali v počtu 500 až 1300.

zdroje: NK; BLIŽŇÁK, Luboš. Sonda do dějin sociální nauky české katolické teologie: Časopis katolického duchovenstva, časopis Hlídka, časopis Museum. Olomouc, 2018. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF.
 
 
Časopis je též dostupný http://www.depozitum.cz/knihovny/ckd/. Sice jen po jednotlivých stránkách, nicméně v celém textu lze vyhledávat.
 

1828

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1829

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1830

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1831

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1832

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1834

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1835

1 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1838

1 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1841

3 - pdf-ocr
 

1848

1-4 - pdf-ocr
 

1899

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1911

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1949

1-2 - pdf-ocr