Bratislavské listy

*     Bratislava     *     1988 – 1989     *     čtvrtletně     *

 
 
 
Časopis pro křesťanství a aktuální otázky vydával Ján Čarnogurský v Bratislavě. Spolu s ním byli hlavními tvůrci Ján Langoš a František Mikloško

Vyšlo 5 čísel, xeroxem zmenšený strojopis A4, 10-15 stran, náklad 500 ks. 

Ján Čarnogurský v čísle 11/1990 uvedl, že samizdatové Bratislavské listy byl "první a jediný časopis na Slovensku, otevřeně opoziční vůči komunistickému režimu, vycházející s uvedením plného jména a adresy vydavatele".

Číslem 5 v roce 1990 BL přešly do legality a po vzniku Křesťanskodemokratického hnutí se toto stalo jejich vydavatelem. Šéfredaktorem prvních legálních pěti čísel BL v roce 1990 byl Ladislav Szalay, po něm Rudolf Lesňák. Redakci tvořili Mária Krížová, Peter Kováčik, Rudolf Lesňák, Peter Smolík a Pavla Vaňoučková.
 
ve spolupráci se samizdat.sk
 

1988

1 - červen - pdf-ocr
                                    ČLÁNKY - Ján Čarnogurský: Rerum novarum a komunistický manifest - komu dali dejiny za pravdu?
Ján Druga: "Oslavné zamyslenia"
-mt- : Stránky z denníka
Václav Benda : Výzva z Bratislavy
-j-: Od dreveníc k Nahlas/Bratislava
-elje- : Zápas o skutočnosť
SPRÁVY - J.Č. : Seninár o sociálnej rovnosti
RECENZIA  - JČ: Samizdatový zborník o Andrejovi Hlinkoví
DOKUMENTÁCIA - Verejné zhromaždenia 25. marca 1988 v Bratislave - korešpondencia s Národným výborom hl.m. SSR Bratislavy
 
2 - říjen - pdf-ocr
ČLÁNKY - -alje- : Zákon a svedomie
Ján Druga: "Oslavné zamyslenie" II.
Ján Čarnogurský: Ozdraviť hospodárstvo zdola
-j-: Pesničkári, vám sa darí
Jozef Jablonický: Sporný lev
Ján Čarnogurský: Voľba podnikovej redy v štátnom podniku Urbion
V.J.: Malá exkurzia do dejín absurdnosti
/deseu/ : Prečítajte si!
SPRÁVY - J.D.: Útok na biskupa Korca
Demokraciu pre všetkých /Manifest Hnutí za občiansku slobodu/
RECENZIA - J.Č.: M. S. Gorbačov: Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet
DOKUMENTÁCIA - dokončení korešpondencie s Nár. výborom hl. m. Bratislavy
 

1989

1 - únor - pdf-ocr
ČLÁNKY - Ján Druga: Záver oslavných zamyslení
Ján Čarnogurský: Prípad Ivana Polanského
Ivan Jašek: Možno uzdravit ekonomiku socialismu?
Imrich Kružliak: Slovenská literárna tvorba na Západe I.
-ič-: Literárny týždenník a tí druhí
Mauzoleum Chatama Sofera v Bratislave
Ešte raz sporný lev /Zo spomienok Pavla Čarnogurského/
DOKUMENTÁCIA - List Hnutia za občianske slobody na Slovensku MUDr. Dientsbierovi
Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky Helsinskej konferencie /výňatky/
 
2 - květen - pdf-ocr
ČLÁNKY - Ján Čarnogurský: Videné od Dunaja
Milan Šimečka: Oravské pastorále
-elje-: Poznámky o hraniciach "riadenia živých systémov"
Boris F. Lazar: Spoločenská zmluva
Ján Druga: Rozpoltené vedomie
Imrich Kružliak: Slovenská literárna tvorba na Západe II.
RECENZIA - J.Č.: List biskupa Korca televízii
SPRÁVY - Spomienková slávnosť na Štefánikovom Bradle
Krátke správy
DOKUMENTÁCIA - Na pomoc samizdatu
 
3 - září - pdf-ocr
ČLÁNKY - Ján Druga: Rozpoltené vedomie - záver
Ivan Hoffman: O účasti kresťanov na veciach verejných
Ján Gunčaga: Úlohy a formácia angažovaných kresťanov /laikov/
Ivan Jašek: Kto podvracia republiku?
Milan M. Šimečka: Politický proces
Milan Šimečka: List do väzenia
SPRÁVY - Púť v Nitre
DOKUMENTÁCIA - Uznesenie o trestnom stíhaní
List prezidentovi republiky
Telegram z Poľska
Tajné sovietsko-nemecké dohody